Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Studentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP laureatką konkursu o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Studentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP laureatką konkursu o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską

Rozstrzygnięta została pierwsza edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska i przyrody w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa wielkopolskiego. Komisja Konkursowa wyłoniła najlepszą pracę magisterską, która przypadła studentce Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP oraz przyznano dwa wyróżnienia.

 

 

Komisja Konkursowa Zespołu Doradczego do Spraw Środowiska w składzie: prof. dr hab. Andrzej Kędziora, prof. dr hab. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w  Poznaniu, prof. dr hab. Julian Chmiel z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Tomasz Markiewicz Członek Biura Forum o Lasach Organizacji Narodów Zjednoczonych i jednocześnie przewodniczący Rady Uczelni UPP oraz  Bogumił Nowak Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ustaliła, że laureatką I. edycji konkursu o nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska i przyrody w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa wielkopolskiego została: Kamila Góra za pracę magisterską pt.: „Analiza możliwości modernizacji oczyszczalni ścieków bytowych dla miejscowości Kluczewo, gm. Ostroróg”. Promotorem pracy jest dr inż. Sebastian Kujawiak z Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej Uniwersytetu Przyrodniczy w Poznaniu.

Konkurs był adresowany do autorów wyróżniających się prac z zakresu wszelkich specjalności naukowych, dotyczących zagadnień ochrony środowiska. Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wpłynęło łącznie 17 prac magisterskich dotyczących zagadnień środowiska o zróżnicowanej  tematyce.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY