Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendia Miasta Poznania dla młodych naukowców UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendia Miasta Poznania dla młodych naukowców UPP

Miasto uhonorowało dokonania naukowe poznańskich badaczek i badaczy, którzy nie ukończyli 30 roku życia.  Stypendia dostanie 12 młodych naukowczyń i naukowców, każdy z nich otrzyma jednorazową wypłatę w wysokości 10 tys. zł. Dwóch stypendystów reprezentuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 

 

Stypendia naukowe przyznawane są od 1998 r., do tej pory - łącznie z tegoroczną edycją  - otrzymało je 247 osób. W tym roku na konkurs wpłynęło 69 wniosków młodych osób, które pochwalić mogą się imponującym dorobkiem naukowym. Pula środków na stypendia wyniosła 120 tys. zł.  

Kapituła pod przewodnictwem prof. Witolda Jurka wzięła pod uwagę osiągnięcia kandydatek i kandydatów w realizowanych projektach badawczych, publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, a także udział w międzynarodowych konferencjach i odbyte staże naukowe.

STYPENDA MIASTA POZNANIA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW UPP Spośród wyłonionych stypendystów i stypendystek dwie osoby zgłoszone zostały przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu:

  • Natalia Leciejewska z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach - za badania nad fizjologią tkanki mięśniowej - w szczególności za odkrycie roli speksyny w funkcjonowaniu mięśni oraz analizę molekularnego mechanizmu działania ostaryny (selektywnego modulatora receptora androgenowego) w procesie różnicowania włókien mięśniowych.
  • Krzysztof Piotr Pawłowski z Wydziału Ekonomicznego - za szczególne osiągnięcia w badaniach nad ewaluacją programów proinwestycyjnych UE.

W składzie Kapituły Nagrody Naukowej, przyznającej stypendia dla młodych badaczek i badaczy, byli: prof. dr hab. Witold Jurek (przewodniczący kapituły), dr hab. Michał Bogdziewicz (laureat Nagrody Naukowej 2021 r.), prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński - (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska - (Politechnika Poznańska), Iwona Matuszczak-Szulc (Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP), prof. dr hab. Robert Pietrzak i prof. dr hab. Antoni Szczuciński - (obaj z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz prof. dr hab. Marek Świtoński (Polska Akademia Nauk).

Konkurs koordynowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.  

 

Mat. prasowy i zdjęcia UMP

WYDZIAŁY