Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sukces pierwszej edycji studiów podyplomowych „Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi – zwierzęta, rośliny produkty” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sukces pierwszej edycji studiów podyplomowych „Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi – zwierzęta, rośliny produkty”

Pierwsza edycja studiów podyplomowych „Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi – zwierzęta, rośliny produkty” zakończyła się 10 lipca 2022 roku.

 

 

Dwunastu absolwentów otrzymało świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Słuchaczami byli pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Powiatowych  Inspektoratów Weterynarii, Ogrodów Zoologicznych, Parków Krajobrazowych oraz hodowcy zwierząt nieudomowionych.
Koncepcja studiów obejmuje dwusemestralny, kompleksowy program kształcenia uwzględniający obecne i przewidywane w przyszłości potrzeby ochrony przyrody. Zajęcia miały charakter teoretyczny i praktyczny, podzielone zostały na bloki tematyczne. Nauczanie w ich trakcie obejmowało 270 godzin zajęć prowadzonych stacjonarnie, w formie online oraz wyjazdy terenowe. W realizację programu dydaktycznego studiów zaangażowane było osiem jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jak również eksperci zewnętrzni pracujący na co dzień z gatunkami problametycznymi.

Są to pierwsze w skali kraju studia obejmujące w swoim zakresie tematykę uwarunkowań prawnych i aspektów praktycznych i rozwiązywania problemów w zakresie obrotu i zarządzania gatunkami zagrożonymi inwazyjnymi i niebezpiecznymi. Rekrutacja kandydatów na rok akademicki 2022/2023 rozpocznie się w drugiej połowie lipca 2022 roku.

 

Mateusz Rawski
Wydział medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 

 

WYDZIAŁY