Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility System ANTYPLAGIAT | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

System ANTYPLAGIAT

Jednym z najbardziej istotnych zadań społeczności akademickiej jest wdrażanie dobrych praktyk w nauce. Szczególne znaczenie ma zapewnienie oryginalności dokumentów tekstowych takich jak monografie, prace twórcze i artykuły naukowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dysponując od kwietnia br. nowoczesnym i wydajnym systemem Antyplagiat® , oferuje pracownikom naukowym naszej Uczelni możliwość weryfikacji oryginalności różnego rodzaju opracowań naukowych, pozwalających na identyfikację liczby zapożyczeń w analizowanym tekście i określeniu ich źródła.

 

 

System weryfikacji oryginalności tekstów opracowała firma Plagiat.pl przy współpracy z uczelniami wyższymi i wydawnictwami naukowymi. System jest stale doskonalony i  zapewnia skuteczne przeszukiwanie bardzo obszernej bazy referencyjnej. Aktualnie z systemu korzysta ponad 140 wydawnictw i 400 uczelni wyższych.

Zapytania i teksty do weryfikacji prosimy kierować na adresy mailowe redaktorów naukowych wydziałów Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa:

 

 

 

Administrator Systemu Antyplagiat®
Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. Jacek Wójtowski
e-mail: jacek.wojtowski@up.poznan.pl

 

WYDZIAŁY