Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sześć projektów UPP z dofinasowaniem w konkursach OPUS 22 i SONATA 17 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sześć projektów UPP z dofinasowaniem w konkursach OPUS 22 i SONATA 17

Ogłoszone zostały wyniki konkursów OPUS 22 i SONATA 17. Na listach projektów zakwalifikowanych do finansowania jest aż sześć realizowanych przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

W rozstrzygniętych konkursach złożono łącznie 3005 wniosków, których wartość opiewała na niemal 3,3 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 589 projektów.  Wskaźnik sukcesu wyniósł średnio 19,6%. Laureatki i laureaci otrzymają niemal 740 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych w polskich jednostkach.

OPUS 22

W konkursie OPUS 22 do NCN wpłynęło 1866 wniosków na łączną kwotę niemal 2,3 mld złotych. Finansowanie na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, otrzymało 350 wniosków o wartości niemal 500 mln złotych. Wskaźnik sukcesu wyniósł 18,76%.

Do finansowania zakwalifikowanych zostało pięć projektów naukowców z UPP.

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii:

  • dr inż. Joanna Suszyńska-Zajczyk z Katedry Biochemii i Biotechnologii - „Mechanizmy zaburzeń wczesnego rozwoju zarodka w hiperhomocysteinemii”, Katedra Biochemii i Biotechnologii,
  • prof. dr hab. Hieronim Jakubowski z Katedry Biochemii i Biotechnologii - „Hydrolaza bleomycyny, metabolizm homocysteiny, epigenetyczna regulacja mTOR, autofagia i choroba Alzheimera”.

Wydział Leśny i Technologii Drewna:

  • dr inż. Anna Katarzyna Ilek z Katedry Botaniki i Siedliskoznawstwa Leśnego - „Badanie zależności pomiędzy glebową materią organiczną a dynamiką infiltracji i  retencji wody w glebach leśnych w kontekście globalnych zmian klimatu i składu gatunkowego drzewostanu” (partner projektu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie).

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu: 

  •  dr hab. Joanna Maria Suliburska z Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki - „Żywieniowe źródła salicylanów a zaburzenia angiogenezy łożyska w preeklampsji” (partnerzy projektu: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki oraz  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu),
  • prof. dr hab. inż. Magdalena Rudzińska z Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego - „Liposomy z fitosterolami jako innowacyjne źródło steroli roślinnych o zwiększonej stabilności termicznooksydacyjnej i biodostępności w układzie pokarmowym”   (partner projektu Uniwersytet Wrocławski).

Warto również poinformować, że prof. UPP dr hab. Małgorzata Majcher z Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego jest współwykonawcą finansowanego w ramach OPUS 22 projektu „Wpływ poziomu fitohormonów i czynników kodowanych przez wirusy na kondycję owadzich wektorów wirusów, wydajność transmisji wirusów i trójstronne interakcje między roślinami, wirusami i owadami”, którego kierownikiem jest dr hab. Aleksandra Julia Obrępalska-Stęplowska z Instytutu Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy. Naukowczyni z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu realizować będzie ww. projekt w zakresie badań zwanych volatomiką, czyli oznaczeniem związków lotnych emitowanych przez badane rośliny.

 

SONATA 17

Konkurs SONATA 17 skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób  rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W tej edycji konkursu złożono 1139 wniosków na łączną kwotę ponad 1 mld złotych. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 239 projektów, których budżet wynosi w sumie ponad 240 mln złotych. W przypadku konkursu SONATA 17 wskaźnik sukcesu wyniósł 20,98%.

Finansowanie otrzymał projekt, którego partnerem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a kierownikiem dr Damian Skrypnik z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - „Rola muscliny w naprawie uszkodzenia serca u pacjentów po zawale mięśnia sercowego poddawanych rehabilitacji kardiologicznej”.

Pełna lista projektów OPUS i SONATA w pdf.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

 

WYDZIAŁY