Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Trzy projekty naukowców UPP z finansowaniem w ramach Miniatura 7 dla wniosków złożonych w maju | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Trzy projekty naukowców UPP z finansowaniem w ramach Miniatura 7 dla wniosków złożonych w maju

71 badaczek i badaczy, w tym trzech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zrealizuje pojedyncze działania naukowe dzięki finansowaniu z NCN w czwartej rundzie konkursu MINIATURA 7. Otrzymają oni niemal 2,7 mln zł na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy badawcze lub konsultacyjne.

 

 

Do finansowania zakwalifikowano trzy działania naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: 

  1. „Wysokorozdzielczy, wielowskaźnikowy (multi-proxy) zapis gradacji owadów w osadach torfowiskowych Puszczy Noteckiej”, badania wstępne/pilotażowe – dr Jan Barabach z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej.
  2. „Zachowania konsumentów w kontekście marnotrawstwa żywności w warunkach wysokiej inflacji”, badania wstępne/pilotażowe – dr Ewelina Marek-Andrzejewska z Wydziału Ekonomicznego
  3. „Ocena potencjału bogatej w celulozę frakcji włóknistej masy pofermentacyjnej powstałej po produkcji biogazu na bazie miejskich odpadów spożywczych i obornika w uprawie grzybów jadalnych i leczniczych”,  badania wstępne/pilotażowe – dr inż. Agnieszka Jasińska z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii.

Skierowane do finansowania działania zostaną zrealizowane w 44 jednostkach naukowych z całej Polski. Na czwartej liście rankingowej są badaczki i badacze z 17 miast m.in. Białegostoku, Gdańska, Lublina, Łodzi, Opola, Poznania, Rzeszowa, Torunia czy Wrocławia. Wszystkie tematy działań naukowych dostępne są na liście rankingowej. https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura7.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY