Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wśród najaktywniejszych instytucji w konkursach NCN | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wśród najaktywniejszych instytucji w konkursach NCN

Według opublikowanego Raportu Rocznego 2019 Narodowego Centrum Nauki (NCN), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu znalazł się wśród 27 najaktywniejszych instytucji w konkursach NCN. „Wyniki rankingu NCN potwierdzają, że mocną stroną UPP jest kadra naukowa trafnie identyfikująca problemy badawcze i profesjonalnie aplikująca o środki na badania ze źródeł zewnętrznych” – stwierdza prof. dr hab. Piotr Goliński, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

 

W zestawieniu przedstawiono ranking jednostek, którym w 2019 r. NCN przyznało finansowanie powyżej 12 mln zł. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu znalazł się na liście z liczbą 27 wniosków zakwalifikowanych do finansowania i uzyskując 21% wskaźnik sukcesu, określający stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania do liczby wniosków złożonych.

 

„Tak wysoka pozycja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w rankingu NCN jest niewątpliwie efektem aktywności pracowników naukowych i naukowo-badawczych naszej Uczelni związanej z aplikowaniem o granty. Wynika również z potencjału naukowego i profesjonalizmu naszej kadry, co skutkuje kwalifikowaniem wniosków do finansowania i wysokim wskaźnikiem sukcesu”- mówi prof. dr hab. Piotr Goliński, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. „Prestiżowy wynik Raportu Rocznego 2019 jest potwierdzeniem czołowej pozycji UPP w innych rankingach NCN. Okazuje się bowiem, że w zestawieniu wniosków zakwalifikowanych do finansowania przez NCN w latach 2011-2019 w panelu NZ9 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu z kwotą prawie 49 mln zł zajmuje pierwsze miejsce” – podsumowuje Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

 

Głównymi beneficjentami konkursów NCN rozstrzygniętych w 2019 r. były: publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe (80% ogółu beneficjentów), jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk (16%) oraz instytuty badawcze (3%). Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedyną uczelnią o profilu rolniczo - przyrodniczym na tej liście.

 

Raport Roczny 2019 NCN dostępny TUTAJ

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY