Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wyróżnienie Naukowców z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wyróżnienie Naukowców z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Naukowcy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzetach zostali nagrodzeni doroczną nagrodą Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za szczególnie wartościowe publikacje naukowe opublikowane w roku 2020. 

 

 

W kategorii za oryginalną pracę kliniczną (wykonaną na zwierzętach, z wyłączeniem zwierząt laboratoryjnych), rozwiązującą problem kliniczny/diagnostyczny/terapeutyczny nagroda I stopnia  została przyznana zespołowi: Gondek M, Knysz P, Pomorska-Mól M, Ziomek M, Bień-Kalinowska J za pracę: Acute phase protein pattern and antibody response in pigs experimentally infected with  a moderate dose of Trichinella spiralis, T. britovi, and T. pseudospiralis.  Veterinary Parasitology, 2020, 288, 109277.

 

W kategorii doniesień kazuistycznych, nagroda II stopnia została przyznana zespołowi Hebel M, Ruszkowski J, Giza E, Pomorska-Mól M za pracę: Crossed renal ectopia with fusion in a pelvic inlet area, atypical portal vein and coccygeal deformation in a young female cat. BMC Vet Res. 2020 Aug 27;16(1):314.

 

Więcej informacji o nagrodach można znaleźć na stronie www Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

 

 

Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól
Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Weterynaria UPP

WYDZIAŁY