Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór wniosków | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór wniosków

Ministerstwo Edukacji i Nauki w dniu 4 kwietnia 2023 r. ogłosiło nabór wniosków w programie:

 

Nauka dla Społeczeństwa II – link do informacji:

Nauka dla Społeczeństwa II - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

 

 

Dokumentację konkursową do Działu Nauki należy dostarczyć w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 28 kwietnia 2023 roku do godz. 14:00.

 

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków i kierowanie pytań na adres: milena.brudzinska@up.poznan.pl oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

 

 

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki następujących dokumentów:

  • 1 egzemplarza wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą (wniosek ostateczny, zablokowany, cały i kompletny),
  • potwierdzenie e-mail Kierownika Katedry lub Dziekana albo podpis akceptujący wniosek do złożenia (również wydruk e-mail);

 

Zgodnie z regulaminem konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Nauka dla Społeczeństwa”  w obecnej edycji Wnioskodawca może złożyć w każdym naborze nie więcej niż 3 wnioski w następujących obszarach: ,,Doskonałość naukowa’’, ,,Nauka dla innowacyjności’’, ,,Humanistyka-społeczeństwo-tożsamość’’ oraz  ,,Kultura fizyczna dla aktywnego i zdrowego społeczeństwa’’.

W przypadku większego zainteresowania aplikowaniem wniosków do każdego z obszarów obowiązuje zasada kolejności złożenia kompletnego wniosku do Działu Nauki z jednoczesną możliwością powołania przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. Piotra Golińskiego komisji doraźnej, która podejmie ostateczną decyzję o rekomendacji wysłania wniosków do Ministerstwa z zachowaniem obowiązujących limitów.

 

Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki w terminie ustanowionym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki  tj. do dnia 12 maja 2023 r. do godz. 16:00.

WYDZIAŁY