Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zespół Radców Prawnych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zespół Radców Prawnych

Kancelaria Prawna „Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni” spółka partnerska, ul. Wroniecka 17, 61-763 Poznań.

W celu usprawnienia organizacji pracy i przepływu informacji pomiędzy osobami korzystającymi z uczelnianej pomocy prawnej a Kancelarią Prawną, informuję:

  • miejsce pełnienia dyżurów przez radców prawnych: pokój 403a, IV piętro, Collegium Maximum, tel. 7042,
  • wszelkie zagadnienia prawne, w tym projekty umów, należy przesyłać za wiedzą bezpośrednich przełożonych, w wersji elektronicznej na adres: prawnicy@up.poznan.pl, a tylko w sytuacjach wyjątkowych składać w pokoju Radców Prawnych 403a, IV piętro, Collegium Maximum, w godzinach i dniach pełnienia dyżurów,

 

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 28
piętro IV, pok. nr 406
tel. +48-61-848-7042

Pracownicy Zespołu Radców Prawnych

Kancelaria Prawna „Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni” spółka partnerska, ul. Wroniecka 17, 61-763 Poznań.

Grafik dyżurów radców prawnych

dyżury radców prawnych: poniedziałek 9.00-15.00 środa 9.00-15.00 czwartek 9.00-15.00 piątek 9.00-15.00.

WYDZIAŁY