Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility LAURY SOU I DZIAŁALNOŚCI PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

LAURY SOU I DZIAŁALNOŚCI PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Rok akademicki 2019/2020 był pierwszym rokiem funkcjonowania w strukturach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu stanowiska Pełnomocnika Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Na to stanowisko powołana została prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska, z której inicjatywy wręczone zostały Laury SOU, wyróżnienie o charakterze honorowym dla jednostek szczególnie aktywnych w obszarze społecznej odpowiedzialności.

W zakresie obowiązków Pełnomocnika znajduje się opracowanie programu działań służących realizacji społecznej odpowiedzialności UPP, w całym zakresie jego funkcjonowania, a także inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań z tym związanych. Pełnomocnik współpracuje z władzami UPP i jego wydziałów, samorządami studentów i doktorantów, organizacjami społecznymi funkcjonującymi na UPP w zakresie realizacji zaplanowanego programu działań oraz informowania wspólnoty uczelni o podejmowanych działaniach. Ponadto Pełnomocnik reprezentuje UPP w krajowych i międzynarodowych gremiach działających na rzecz społecznej odpowiedzialności.

Jednym z pierwszych działań podjętych w ramach Społecznej Odpowiedzialności Uczelni było podpisanie w trakcie Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki - Nauka dla Ciebie - odbywającego się 19 września 2019 r. w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Sygnatariuszem Deklaracji z ramienia Uczelni był prof. dr hab. Cezary Mądrzak, Prorektor ds. studiów. Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni to zobowiązanie środowiska szkół wyższych do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa. Jest to w praktyce potwierdzenie tego, że Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od lat dobrowolnie angażuje się w promowanie idei zrównoważonego rozwoju zarówno w programach edukacyjnych, jak i w badaniach naukowych, a także dba o ład organizacyjny uczelni, opierając jej zarządzanie na fundamentach społecznej odpowiedzialności.

Przystępując do realizacji idei społecznej odpowiedzialności uczelni opracowany został plan działań na rok akademicki 2019/2020, na który złożyło się wiele aktywności, z którym można zapoznać się w załączonym Raporcie z działalności Pełnomocnika Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Roku Akademickim 2019/2020.

W celu wyróżnienia osób i jednostek szczególnie zaangażowanych w promowanie idei społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wręczone zostały podziękowania oraz honorowe Laury SOU, które otrzymały następujące jednostki:

  • Biuro Karier,
  • Samorząd Studencki Wydziału Ekonomiczno-Społecznego,
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
  • Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,
  • Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  • Wydział Leśny.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP
 

WYDZIAŁY