Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ZARZĄDZANIE WSPÓŁCZESNYM UNIWERSYTETEM - ANALIZA WEWNĘTRZNYCH UWARUNKOWAŃ ROZWOJU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ZARZĄDZANIE WSPÓŁCZESNYM UNIWERSYTETEM - ANALIZA WEWNĘTRZNYCH UWARUNKOWAŃ ROZWOJU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Zakończony został etap badań społecznych członków wspólnoty akademickiej, będących elementem programu rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wyniki badań wykorzystane zostaną do przedstawienia propozycji zmian organizacyjnych, które zarówno podniosą komfort i warunki odbywania studiów, jak i ułatwią pracę kadrze uczelni – tak nauczycielom akademickim, jak i pozostałym pracownikom. Wyniki diagnozy zostaną również wykorzystane w procesie formułowania nowej strategii rozwoju Uniwersytetu na lata 2022-2026.

 

Diagnoza, realizowana we współpracy z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, skupia się na systemowych zagadnieniach funkcjonowania uczelni w poszczególnych obszarach, w tym zagadnienia związane z komunikacją i organizacją administracji. Prace diagnostyczne nie obejmują indywidualnej oceny pracowniczej i nie będą stanowiły podstawy do podejmowania decyzji kadrowych.

 

 „Nawet najlepszy program rozwoju Uniwersytetu nie powiedzie się, jeśli nie zostanie zapewnione wsparcie wszystkich osób angażujących się w podnoszenie jakości badań, dydaktyki, relacji z otoczeniem oraz tych, którzy w zakresie działań administracyjnych aktywnie i twórczo wspierają Uniwersytet” – mówi Katarzyna Trzeciak, Kierownik ds. Zintegrowanego Programu Uczelni  – „Dlatego przeprowadzone zostały badania mające poznać opinie i potrzeby wszystkich grup społecznych naszej Alma Mater”. 

 

Analiza wstępna wyników badania ankietowego w zakresie funkcjonowania uczelni, wskazuje na bardzo duże zainteresowanie respondentów, o czym świadczy nie tylko wysoka zwrotność odpowiedzi wszystkich ankietowanych grup, ale także duża liczba opinii opisowych zamieszczonych w ankietach, zawierających cenne i trafne wskazówki. „Wysoką zwrotność ankiet poczytujemy m.in. jako oznakę dużego zaangażowania wszystkich grup społeczności akademickiej w działalność uczelni i ich poczucie odpowiedzialności za Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu”- mówi Piotr Pokorny z Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. – „Bardzo dziękujemy za udział i zaangażowanie wszystkich członków wspólnoty akademickiej w przeprowadzonym badaniu” – dodaje.

W najbliższym czasie wyniki badań zostaną poddane głębokiej analizie (także porównawczej), na podstawie której przygotowany zostanie raport z zaleceniami. Kolejnym krokiem będą propozycje zmian doskonalących organizację pracy uczelni, które będą wprowadzane możliwie płynnie i etapowo.

Wyniki diagnozy zostaną także wykorzystane w procesie formułowania strategii rozwoju Uniwersytetu na lata 2022-2026. Prace w tym zakresie zostaną rozpoczęte na początku przyszłego roku akademickiego i będą uwzględniały szerokie konsultacje wśród społeczności uczelni i osób, którym przyszłość oraz rozwój Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nie są obojętne.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

 

WYDZIAŁY