Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zebranie naszego Koła Seniora | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zebranie naszego Koła Seniora

Zapraszam na kolejne zebranie naszego Koła Seniora, które odbędzie się 23 maja o godz. 13:00.  

Z inicjatywy Rektora naszej Uczelni prof. dra hab. Krzysztofa Szoszkiewicza odbędzie się ono w Sali Senatu w Collegium Maximum, na trzecim piętrze.
Również 23 maja o godz. 11:00 w Collegium Rungego odbędzie się sesja organizowana wspólnie przez Duszpasterstwo Pracowników naszego Uniwersytetu. Sesja poświęcona będzie postaci św. Jana Bosco, nazywanego „Ojcem i Nauczycielem Młodzieży”.

Program spotkania Koła Seniora w Sali Senatu:

  1. Powitanie uczestników przez JM Rektora 
  2. Przyjęcie  programu zebrania 
  3. Informacja o dotychczasowej działalności Koła Seniora  -  prezes Koła Seniora
  4. Program pracy na 2023 rok -  prezes Koła Seniora
  5. Prelekcja mgr Bogdana Grabowskiego pt. „Ptaki w naszym otoczeniu”
  6. Dyskusja dot. prelekcji i programu pracy.
  7. Wolne głosy
  8. Zakończenie spotkania

Ze względów organizacyjnych proszę o zgłaszanie udziału w zebraniu oraz woli udziału w sesji w Collegium Rungego do Pani Elżbiety Starzyńskiej, tel. 660-409-596.
Zapisy  do 20 maja br.

Zapraszam spotkania te serdecznie
Tomasz Maciejewski

WYDZIAŁY