Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Doktoraty wdrożeniowe na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Doktoraty wdrożeniowe na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu otrzymał prawie półtora miliona zł  na  4-letnie Dzienne Studia Doktoranckie w ramach I edycji programu MNiSW pn.” Doktorat wdrożeniowy”. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki finansowe na  stypendia doktorskie dla 9 osób i dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w ramach programu w wysokości ogółem 1 455 300 zł . Kandydaci zrekrutowani na studia doktoranckie to pracownicy zatrudnieni na cały etat w przedsiębiorstwach współpracujących od wielu  lat z w Wydziałem Nauk o Żywności i Żywieniu takich jak: Sokołów S.A., GoodMills Polska, SemCo Sp zo.o., Lantmännen Unibake Poland, Merck Sp z o.o., PROTE Sp. z  o.o., IGS w Bydgoszczy, w których  realizowana jest całość badań doktorskich.

 

Forma realizacji Dziennych Studiów Doktoranckich w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” jest nową lecz spójną ścieżką prowadzenia studiów III stopnia w obrębie funkcjonujących od wielu lat Dziennych Studiów Doktoranckich na WNoŻiŻ.

 

Każdy z Doktorantów oprócz opiekuna naukowego z WNoŻiŻ sprawującego merytoryczny nadzór nad przebiegiem doktoratu wspierany jest dodatkowo przez doświadczonego pracownika– tzw. opiekuna pomocniczego z przedsiębiorstwa, w których jest zatrudniony i realizuje doktorat.

 

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego jest jednym z 3 Wydziałów spośród wszystkich Uczelni poznańskich, który uzyskał finansowanie  programu „Doktorat wdrożeniowy”.

 

Agnieszka Piotrowska-Cyplik
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

WYDZIAŁY