Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility INFORMACJA DLA DOKTORANTÓW UP W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

INFORMACJA DLA DOKTORANTÓW UP W POZNANIU

Na podstawie Zarządzenia nr 52/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27  maja 2014 r., doktorantom przysługuje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego oraz możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia na Życie w PZU S.A.

 

Doktorant może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jeśli:

  • nie ukończył 26 roku życia i nie ma możliwości zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, z tego powodu, że żaden z jego rodziców lub opiekunów prawnych, nie jest osobą ubezpieczoną, czy też z innego tytułu określonego przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

(t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą;

 

  • ukończył 26 rok życia i nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej tj. małżonka, czy też z innego tytułu określonego ustawą.

W celu przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego należy złożyć wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym  w NFZ, do Działu Płac i Stypendiów (pok. 15)

Wniosek dostępny jest na stronie Uczelni w zakładce Doktorant – Ubezpieczenia-Zarządzenie nr 52/2014 wraz z załącznikami dotyczącymi ubezpieczenia doktorantów.

Doktorant może przystąpić również do Ubezpieczenia na Życie w PZU S.A.  Pełna oferta ubezpieczenia dostępna jest na stronie: skylark.up.poznan.pl, w zakładce pracownik.

Formularz z danymi należy dostarczyć w Dziale Płac i Stypendiów pok. 15. Wszelkie informacje o ubezpieczeniach można uzyskać pod nr tel. 61 848 70 36

Prosimy doktorantów, którym pierwszy raz przyznano stypendium o zgłoszenie się do Działu Płac i Stypendiów (pok. 15), w celu wypisania „oświadczenia doktoranta”.  

WYDZIAŁY