Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencja Naukowa "Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja Naukowa "Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich"

14 września 2017 roku została zorganizowana przez pracowników Katedry Ekonomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich".

Celem konferencji była prezentacja wyników badań oraz doświadczeń dotyczących problematyki zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W ramach konferencji połączono rozważania na temat spójności jego trzech kluczowych elementów zrównoważonego rozwoju -wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska. Przeprowadzone sesje, panele i dyskusje miały za zadanie włączenie się w dyskusję nad poszukiwaniem rozwiązań uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, alternatywnych źródeł dochodów ludności wiejskiej oraz zrównoważonego i zintegrowanego zarządzania surowcami naturalnymi i ekosystemami.

 

Problematyka konferencji obejmowała następujące obszary tematyczne:

 1. Współczesne rolnictwo a cele i zasady zrównoważonego rozwoju
 2. Programy rolnośrodowiskowe jako narzędzie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju
 3. Ochrona środowiska na obszarach wiejskich
 4. Strategie rozwoju zrównoważonego na poziomie regionalnym i lokalnym
 5. Lokalna i regionalna polityka stymulowania zrównoważonego rozwoju
 6. Znaczenie infrastruktury w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
 7. Społecznie odpowiedzialny biznes (CSR) w gospodarce żywnościowej
 8. Doradztwo rolnicze w świetle zrównoważonego rozwoju
 9. Poziom życia ludności w kontekście zrównoważonego rozwoju
 10. Inkluzja ekonomiczna i społeczna ludności wiejskiej
 11. Modele i mierniki zrównoważonego rolnictwa i obszarów wiejskich.

Prelekcje i wystąpienia odbyły się w czterech równoległych sesjach. Podczas 10 sesji naukowych zaprezentowano ponad 50 referatów. Wśród moderatorów dyskusji byli: prof. dr hab. Michał Jasiulewicz, prof. dr hab. Grażyna Karmowska, prof. dr hab. Władysława Łuczka, prof. dr hab. inż. Justyna Górna, dr hab. Katarzyna Brodzińska, dr hab. Jakub Hadyński, dr hab. Barbara Hadryjańska, dr hab. Arkadiusz Sadowski, dr Mariusz Malinowski, dr hab. Sławomir Kalinowski.

WYDZIAŁY