Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencja sojowa w Dłoni | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja sojowa w Dłoni

W Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Dłoń 23 sierpnia 2017 roku odbyła się konferencja naukowa prezentująca projekt pt. „Unowocześnienie technologii uprawy konwencjonalnych odmian soi (Glycine max) w warunkach Polski” zorganizowana przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Katedra Genetyki i Hodowli Roślin.

Konferencja była podsumowaniem wstępnych wyników badań wykonywanych w ramach Programu Badań Stosowanych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzonych w konsorcjum PolSojaA składające się z Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Danko Hodowla Roślin Sp. zo. o., Kombinatu Rolnego Kietrz i Top Farms Głubczyce. W konferencji wzięło udział blisko 100 osób zainteresowanych uprawa soi m.in. z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Głównego i Wojewódzkich Inspektoratów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstw z Puław, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian i Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz firmy zajmujące się hodowlą soi: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Hodowla Soi Agroyoumis Polska Sp. z o.o., Hodowla Strzelce Sp. z o. o. Grupa IHAR, Euralis Nasiona Sp. z o. o.

Po powitaniu uczestników konferencji przez organizatorów (dr hab. Jerzy Nawracała prof. nadzw  i prof. dr hab. Tadeusz Praczyk) i przedstawieniu przez dr Witolda Skrzypczaka Dyrektora RGD Dłoń osiągnięć gospodarstwa konferencje otwarła Pani prof. dr hab. Anna Kryszak Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii. Na wstępie konferencji prof. dr hab. Tadeusz Praczyk przedstawił zakres działalności konsorcjum PolSoja. Następnie dr hab. Jerzy Nawracała prof. nadzw. omówił wyniki 3-letnich prac zmierzających do otrzymania nowej zmienności genetycznej soi m.in. drogą krzyżowania międzygatunkowego Glycine max x G. soja. Otrzymane w ten sposób  mieszańce charakteryzują się ogromną zmiennością i stwarzają większe możliwości wyhodowania nowych odmian przystosowanych do warunków środowiskowych Polski. Nowe linie soi otrzymane w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin UP w Poznaniu drogą mutagenezy były oceniane w doświadczeniach w trzech lokalizacjach w Polsce. Wyniki tej oceny oraz istotny sukces realizacji projektu – wpisanie do Krajowego Rejestru nowej odmiany soi „Erica” przez DANKO Hodowla Roślin Sp. z o. o. przedstawiła w swoim wystąpieniu Pani dr Agnieszka Katańska-Kaczmarek. W kolejnym wystąpieniu poruszono tematykę technologii uprawy konwencjonalnych odmian soi – dr hab. Jerzy Nawracała prof. nadzw przedstawił system uprawy soi w RGD Dłoń oraz wyniki doświadczeń z rozstawem rzędów, obsadą roślin oraz zróżnicowanym nawożeniem azotowym. Prof. dr. hab. Tadeusz Praczyk omówił wyniki doświadczeń z zaprawami nasiennymi, herbicydami  oraz badań dotyczących aktywności biologicznej cieczy jonowych w zaprawach i przy szczepieniu nasion bakteriami Bradyrhizobium japonicum. Bardzo ciekawa i ważna była prezentacja przez prof. dr hab. Tadeusza Praczyka analizy ekonomicznej opłacalności uprawy soi opartej na uprawie soi prowadzonej na dużych powierzchniach w Kombinacie Kietrz Sp. z o. o. i gospodarstwie należącym do firmy Top Farms w  Głubczycach. 

Po wysłuchaniu wystąpień uczestnicy konferencji udali się na pole Stacji Doświadczalnej Katedry Genetyki i Hodowli Roślin w RGD Dłoń (17 ha soi), gdzie dr hab. Jerzy Nawracała prof. nadzw. zaprezentował doświadczenia soi prowadzone w ramach projektu „Unowocześnienie technologii uprawy konwencjonalnych odmian soi (Glycine max) w warunkach Polski”, doświadczenia z soją realizowane w projektach finasowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz doświadczenie PDO.  

 

Na temat konferencji ukazały się artykuły w prasie, do których linki zamieszczamy poniżej:

https://www.topagrar.pl/articles/top-uprawa/przyszlosc-soi-w-polsce/

http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/soja-zdazyc-przed-chorobami,73308.html

WYDZIAŁY