Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Noworoczne spotkania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Noworoczne spotkania

Ubiegły tydzień upłynął pod znakiem zespołowego składania sobie noworocznych życzeń w nastroju  świątecznym i wspólnym odśpiewaniem kolęd. A  rozpoczęło je, we wtorek 10 stycznia w Sali Rungego,  uroczyste  spotkanie  przedstawicieli wszystkich uniwersyteckich jednostek  z kierownictwem Uniwersytetu.  

JM Rektor, prof. Jan Pikul  w syntetycznej formie przypomniał ubiegłoroczne najważniejsze  fakty, jakie wydarzyły się w minionym roku  w naszej uczelni. Był to przede wszystkim rok wyboru nowych władz uczelni,  rok bogaty w dokonania naukowo-badawcze , dydaktyczne, inwestycyjno- remontowe i organizacyjne. A przed nami - powiedział Rektor - rok 2017, który  stawia trudniejsze wyzwania i cele.  Zebranym, i za ich pośrednictwem, całej wspólnocie  Uniwersytetu Przyrodniczego,  rektor przekazał  najlepsze  życzenia w pracy, oraz  w życiu osobistym, obyśmy mogli ze spokojem realizować  nakreślone  cele na nadchodzące miesiące nowego roku.

W czwartek, 12 stycznia, również w sali Kolegium Rungego, życzenia składała sobie społeczność Wydziału Technologii Drewna. Dziekan Wydziału, prof. Bartłomiej Mazela podziękował współpracownikom za pracowity miniony rok. Podkreślił, że  twórcza praca całego zespołu ugruntowała wysoką pozycję Wydziału.  To noworoczne spotkanie technologów drewna było również okazją do nagrodzenia zwycięzców, ogłoszonego pod koniec ubiegłego roku na wydzial,  otwartego konkursu na wykonanie choinkowych kompozycji  wyłącznie z drewna.

W sobotni poranek (14 stycznia), co już stało się tradycją, kierownictwo uniwersytetu  - rektorzy, dziekani, kanclerz, kwestor, przedstawiciele  organizacji związkowych, spotkali się z byłymi pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego, którzy przeszli na emeryturę lub rentę. JM Rektor przypomniał  emerytom najważniejsze wydarzenia i fakty 2016 roku. Jednocześnie przekazał im najlepsze życzenia, przede wszystkim zdrowia.  Świąteczny, kolędowy nastrój wytworzyli najmłodsi artyści,  popularne „Łaniki” oraz tancerze z Wielkopolskiego Klubu Tańców Polskich. Dwugodzinne spotkanie  w sali  bloku F, przy ul. Dożynkowej, zakończyło się wzajemnym składaniem sobie  serdecznych noworocznych życzeń.

GALERIA >>
Foto: Andrzej Tarnawski, Piotr Oleszak, Maciej Szebiotko, Krystyna Madelska

WYDZIAŁY