Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dofinansowanie wyjazdów na wydarzenia brokerskie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dofinansowanie wyjazdów na wydarzenia brokerskie

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. PR Horyzont Europa uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie udziału polskich uczestników w stacjonarnych wydarzeniach brokerskich dla klastrów w ramach II filaru programu Horyzont Europa. Wnioskodawcy mogą otrzymać refundację kosztów podróży i zakwaterowania w wysokości do 1000 euro. Zgłoszenia przyjmowane są w formie ciągłej do momentu wyczerpania puli środków. Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.

WYDZIAŁY