Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce, geodezji i leśnictwie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce, geodezji i leśnictwie

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnąć wdrożeniowych z zakresu inżynierii środowiska, energetyki oraz geodezji i leśnictwa realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: ochrony i kształtowania krajobrazu; gospodarowania wodą w środowisku przyrodniczym; degradacji, ochrony i rekultywacji wód i gleb; infrastruktury technicznej obszarów wiejskich; ekoenergetyki i gospodarki o obiegu zamkniętym; innowacyjnych technologii w inżynierii środowiska i leśnictwie; innowacyjnych technik i technologii pomiarowych w geodezji; geodezyjnego urządzania przestrzeni wiejskiej; przetwarzania danych przestrzennych, geowizualizacji; aktualnych problemów i wyzwań w leśnictwie i gospodarce leśnej.

 

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Inżynierii Środowiska i Geodezji UP w Lublinie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytut Inżynierii Środowiska UP we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w , Poznaniu, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie, Katedrę Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie, Roztoczański Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział W Lublinie, Polskie Towarzystwo Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

 

Termin: 7-9 września 2021 r.

WYDZIAŁY