Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Green Gas Poland | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Green Gas Poland

Konferencja organizowana jest przez przedstawicieli polskich biogazowni dla osób działających w tej branży.

Celem konferencji jest wspieranie i zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. To wyjątkowa okazja do zaprezentowania przed przedsiębiorcami działającymi w branży biogazowej i biometanowej rozwiązań prawno-technicznych, usług, technologii i produktów z zakresu gospodarki odpadów rolnych, zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego. Przemysł biogazowy może przyczynić się do znaczącej redukcji gazów cieplarnianych z sektora rolniczego. Konferencja stanowi wsparcie merytoryczne istniejących i przyszłych biogazowni.

Promuje inwestowanie w branżę biogazu i biometanu, a także jest miejscem do merytorycznej dyskusji o problemach, kierunku rozwoju i przyszłości branży biogazu i biometanu.

 

Termin: 6-7 października 2022 r.

Miejsce: Warszawa

WYDZIAŁY