Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility KOMUNIKAT DZIAŁU GOSPODARCZEGO I ZAOPATRZENIA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

KOMUNIKAT DZIAŁU GOSPODARCZEGO I ZAOPATRZENIA

 DZIAŁ GOSPODARCZY I ZAOPATRZENIA                                                                                                                             

                                                                                                                                             Poznań, 21.04.2020r.

                                                       KOMUNIKAT

SUKCESYWNE DOSTAWY  standardowych  odczynników chemicznych ,  drobnego  sprzętu laboratoryjnego, pipet automatycznych, końcówek do pipet oraz szkła laboratoryjnego.

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w okresie od 16.04.2020r. do 15.04.2021r. dostawy drobnego  sprzętu laboratoryjnego,  szkła laboratoryjnego,  pipet automatycznych, końcówek do pipet realizowane będą przez firmę  ALFACHEM  ul. Unii  Lubelskiej 3, 61-249 Poznań,  na podstawie umów:

  -    Nr    AAG-263-8/2020   - drobny  sprzęt  laboratoryjny

 -     Nr    AAG-263-9/2020   -  szkło laboratoryjne

  Wykaz produktów objętych umową i ich cen oraz druk  formularza zamówienia znajduje się w repozytorium dokumentów DGZ. Zamówienia na w/w produkty po uprzednim wyszukaniu w załączniku formularza Exel z podaniem, której umowy dotyczy zamówienie i nr pozycji w formularzu cenowym można  składać   e –mailem na odpowiednim formularzu .

Uwaga!

Osoba składająca zamówienie potwierdzi poprzez opisanie na otrzymanej fakturze:

„Zakupiony asortyment jest zgodny z przedmiotem umowy nr AAG-263- …./2020  i znajduje się na w formularzu cenowym pod nr ………...”

                                                   (podpis osoby odpowiedzialnej za złożone zamówienie)

ALFACHEM ,  tel./fax. 61 875 30 66 , e- mail: biuro@alfachem.pl.                                                 

Osoba prowadząca umowę po stronie wykonawcy : pani Monika Stępniak.

Opisywaniem faktur pod względem zgodności z obowiązującymi umowami prowadzi pani           mgr Aneta Ignasiak pokój 416,  tel. 846-61-58,  506-568-938.

 

Z poważaniem

Kierownik  AAG

Wiesław Janus

WYDZIAŁY