Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat Działu Osobowego i Spraw Socjalnych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat Działu Osobowego i Spraw Socjalnych

komunikat z  dnia 1 marca 2021 roku dotyczący składania oświadczeń o osiągniętych przychodach i sytuacji rodzinnej w celu naliczenia kwoty dofinansowania do wypoczynku dla pracowników i ich rodzin

Informuję, że od 1 marca do 30 kwietnia br.  można składać wypełnione oświadczenia
o przychodach z wnioskami o wypłaty,
 wraz z wymaganymi (w zależności od sytuacji) załącznikami.

 

Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS–CoV-2 i konieczność
ograniczenia bezpośrednich kontaktów (poprzez szersze wykorzystanie kontaktów internetowych) prosimy
o nieskładanie dokumentów osobiście. Na wszystkie maile przesłane na poniżej podane  adresy
otrzymają Państwo odpowiedź, która stanowić będzie potwierdzenie wpłynięcia
i zarejestrowania dokumentu.

Wypełnione czytelnie, zgodnie  z objaśnieniami, druki  należy przesłać  na jeden z dwóch
podanych poniżej adresów e-mail:

 

hanna.jankowska@up.poznan.pl

karolina.bresinska@up.poznan.pl

 

Jednocześnie informuję pracowników, których dzieci korzystały lub korzystać będą
ze zorganizowanej formy wypoczynku w roku 2021, że istnieje możliwość zwolnienia
z podatku od wypłacanego świadczenia na dziecko pod warunkiem posiadania faktury.
O szczegółach poinformuję osobnym komunikatem w późniejszym terminie.

 

Uwaga!

Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie spowoduje pominięcie pracownika
w rozliczeniu środków na cele socjalne ZFŚS i traktowane będzie jako rezygnacja
ze świadczeń w 2021 roku.

 

mgr Dorota Wiatr

Kierownik Działu Osobowego i Spraw Socjalnych

WYDZIAŁY