Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat DZIAŁU PŁAC I STYPENDIÓW | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat DZIAŁU PŁAC I STYPENDIÓW

Od 1 stycznia 2021 r. istnieje obowiązek zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umów o dzieło zawieranymi z osobami spoza Uczelni na formularzu RUD    (druk w załączeniu).

Zgłoszenie to musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, dlatego jednostki, które zawierają umowy o dzieło z osobami spoza Uczelni muszą przekazać do Działu Płac i Stypendiów wypełniony formularz RUD w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:

-  zawierane są z pracownikiem UPP;

-  będą wykonywane na rzecz Uczelni, ale są zawarte z innym podmiotem,

 - zawierane są z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Płac i Stypendiów tel. 75-24, 75-55, 70-35.

ZałącznikRozmiar
PDF icon Komunikat RUD.pdf3.29 MB
PDF icon zus-rud-zgloszenie-umowy-o-dzielo.pdf302.69 KB

WYDZIAŁY