Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zapotrzebowanie na zakup gazów technicznych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zapotrzebowanie na zakup gazów technicznych

W związku z planowanym postepowaniem na sukcesywną dostawę gazów technicznych dla jednostek organizacyjnych Uczelni uprzejmie proszę o przesłanie do Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia informacji o realnych i rzeczywistych  planowanych zakupach gazów.

1.    Formularz zapotrzebowania znajduje się na stronie internetowej Uczelni (Repozytorium Dokumentów/Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia/ FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA NA GAZY 2021-2023/.   

2. Wypełniony formularz (jeden na jednostkę) winien zawierać:
•    nazwę jednostki,
•    ilości butli poszczególnych gazów,
•    miejsce odbioru gazów (dokładna lokalizacja dla bezpośredniego Dostawcy, poziom w budynku),
•    imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za odbiór gazów.
W przypadku, gdy jednostka przewiduje zakup gazów lub mieszanek nie uwzględnionych na liście, należy podać w kolejnych pozycjach ich nazwę, skład, stopień czystości oraz inne istotne parametry.
3.    Sporządzone zapotrzebowania (wyłącznie w formie arkusza programu Excel) winny zostać przesłane do Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia do dnia 16 kwietnia 2021 r. na adres: aneta.ignasiak@up.poznan.pl. W tytule wiadomości proszę podać pełna nazwę Katedry/jednostki organizacyjnej z dopiskiem „GAZY.

Bliższych informacji udziela:
mgr Aneta Ignasiak tel. 61-58
kom. 506-568-938

WYDZIAŁY