Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Edukacja włączająca – nowe zadanie Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Edukacja włączająca – nowe zadanie Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP

Drodzy Studenci, ostatni rok to dla Was czas bardzo trudny. Pandemia zdecydowanie ograniczyła Wam możliwość doświadczania „prawdziwego” studiowania. 

Drodzy Studenci, ostatni rok to dla Was czas bardzo trudny. Pandemia zdecydowanie ograniczyła Wam możliwość doświadczania „prawdziwego” studiowania.

W Centrum Wsparcia i Rozwoju działającym na naszej Uczelni doskonale wiemy, z jak wieloma niedogodnościami i kłopotami przychodzi Wam się zmierzyć. Już od roku doradzamy Wam w kwestiach decyzji zawodowych, rozwoju osobistego, udzielamy tak bardzo potrzebnego wsparcia psychologicznego. Teraz dzięki udziałowi UPP w projekcie „Uniwersytet Przyrodniczy jako dostępna uczelnia bez barier” mamy możliwość rozszerzenia zakresu naszej działalności.

 

Głównym celem projektu jest bowiem zwiększenie dostępności Uniwersytetu Przyrodniczego dla osób ze stałą lub czasową niepełnosprawnością, sprawnością ograniczoną ze względu przebyte lub aktualne choroby czy wypadki. I nie chodzi tylko o dostępność architektoniczną!!! Pracujemy nad przygotowaniem i wdrażaniem jasno zdefiniowanych zasad edukacji włączającej pozwalającej na wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się w dostępie do wiedzy i sposobie jej weryfikacji. Żeby zrobić to dobrze potrzebujemy Waszych sugestii, doświadczeń, informacji.

 

Mamy świadomość, że ograniczenia czy trudności osób z orzeczeniem lub bez mogą mieć różny charakter. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie. Jeśli macie kłopoty z pracą podczas zajęć, zaliczeniami, egzaminami, wynikającymi z niezależnych od Was przyczyn prosimy napiszcie do doradcy edukacyjnego (magdalena.mackowiak@up.poznan.pl), którego zadaniem jest pośredniczenie w kontaktach między wykładowcami a studentami, jeśli wymaga tego sytuacja.

Czekamy na Was!!!

WYDZIAŁY