Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje o możliwości składania do dnia 20 października 2021 r. wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii student. 

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje o możliwości składania do dnia 20 października 2021 r. wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii student. 

 

Zasady udzielania ww. stypendium uczniom szkół ponadpodstawowych, słuchaczom kolegium pracowników służb społecznych oraz studentom szkół wyższych zamieszkującym na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego zostały ustanowione Uchwałami nr XL VIII/1103/18 oraz XL VIII/1104/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r. 

 

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego -www.umww.pl (zakładka: Urząd/ Departamenty /Departament Edukacji i Nauki/ Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego). 

WYDZIAŁY