Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat dla studentów studiów I stopnia w sprawie organizacji zajęć nadprogramowych w roku akademickim 2021/2022 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat dla studentów studiów I stopnia w sprawie organizacji zajęć nadprogramowych w roku akademickim 2021/2022

Komunikat dla studentów studiów I stopnia w sprawie organizacji zajęć nadprogramowych w roku akademickim 2021/2022

 

Komunikat dla studentów studiów I stopnia 

w sprawie organizacji zajęć nadprogramowych

w roku akademickim 2021/2022

 

 

  1. Zajęcia nadprogramowe mają na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu szkoły średniej.                      

    Udział w tych zajęciach jest dobrowolny.
 

  1. W bieżącym roku akademickim Uczelnia proponuje 20-godzinne kursy z chemii, fizyki, matematyki.
     
  2. Zajęcia są realizowane w grupach 20-osobowych:
  • z chemii w trybie stacjonarnym,
  • z fizyki, matematyki w trybie zdalnym.
     

       4.    Cena kursu wynosi 50,- zł.

Z chwilą potwierdzenia utworzenia grupy proszę wnieść stosowną wpłatę na konto:

               nr 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894

tytułem: subkonto 293.93.560 oraz nazwa przedmiotu

 

    Z potwierdzeniem wpłaty proszę kontaktować się z koordynatorem kursu:

chemia – dr inż. Lidia Szwajkowska-Michałek 
e-mail: lidia.szwajkowska@up.poznan.pl,  tel. 618487843

fizyka – mgr inż. Łukasz Masewicz
e-mail: lukasz.masewicz@up.poznan.pl,  tel. 618487502

matematyka – mgr Malwina Janiszewska
e-mail: matematyka.kurs@up.poznan.pl,  tel. 796440138

matematyka dla kierunków: ekonomia, finanse i rachunkowość – dr Romana Głowicka-Wołoszyn 
email: matematyka@up.poznan.pl,  tel. 600635356.

 

  1. Szczegóły, w tym terminy zajęć, będą ustalane bezpośrednio przez prowadzących.

 

 

/-/  prof. dr hab. Piotr Ślósarz

Prorektor ds. Studiów

 

 

WYDZIAŁY