Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w ramach międzynarodowej strategii prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Wizja Zero, organizuje V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero -Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym" pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz patronatem medialnym TYP Info. Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, AGRO Ubezpieczenia -Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, Fundacja PGE oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

 

Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat, której zadaniem jest nagranie krótkiego filmu prewencyjnego -w oparciu o trzy filary strategii Wizji Zero: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan -promującego bezpieczny system pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym.

Uczestnicy Konkursu mogą dokonywać zgłoszeń i przesyłać swoje filmy w okresie do 30 września br. Regulamin Konkursu oraz wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl. a informacje na temat światowej kampanii Wizja Zero -na stronie www.visionzero.global.

 

Plakat informacyjny

WYDZIAŁY