Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility KONFERENCJA INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 2.0 - ONLINE | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

KONFERENCJA INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 2.0 - ONLINE

W dniu 19.06.2020 roku odbyła się konferencja podsumowująca działania realizowane w projekcie współfinansowanym w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Inkubator Innowacyjności 2.0 (ININ 2.0)”.

 

Przeprowadzone w formie zdalnej wydarzenie było okazją do zaprezentowania wyników prac przedwdrożeniowych prowadzonych przez zespoły badawcze z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Plantinova Sp. z o.o. (spółka celowa IWNiRZ). Poruszana tematyka dotyczyła pomysłów z branży spożywczej, biotechnologicznej, ochrony środowiska czy rolnictwa. Ponadto uczestnicy wydarzenia mogli zdobyć wiedzę z zakresu ulg i preferencji podatkowych związanych z wdrażaniem innowacji w praktyce biznesowej. Nie zabrakło również wymiany doświadczeń we współpracy nauki z biznesem, a swoimi przemyśleniami w tym zakresie podzielili się goście specjalni konferencji – Aleksander Kłósek (fundusz inwestycyjny BRIDGE ALFA by YouNick Mint) oraz Filip Porzucek (spółka Cofactor Sp. z o.o.).

 

Organizatorami wydarzenia było Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we współpracy z Perfectus Group Sp. z o.o., natomiast transmisja konferencji była możliwa dzięki zaangażowaniu zespołu Działu Aparatury Naukowo-Badawczej (Kierownik mgr inż. Anna Meller).

 

mgr inż. Mariusz Lesiecki
CIiTT 

 

WYDZIAŁY