Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PROJEKT REALIZOWANY NA WYDZIALE MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH OTRZYMAŁ FINANSOWANIE W KONKURSIE SONATINA 4 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PROJEKT REALIZOWANY NA WYDZIALE MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH OTRZYMAŁ FINANSOWANIE W KONKURSIE SONATINA 4

W rozstrzygniętym konkursie SONATINA 4 dla młodych naukowców 35 naukowców rozpoczynających karierę otrzyma finansowanie w wysokości prawie 24 mln zł na realizację projektów badawczych i staży w zagranicznych ośrodkach naukowych. Na listach rankingowych znalazł się projekt, który realizowany będzie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach przez dr Aleksandrę Wróbel.

W swoich badaniach dr Aleksandra Wróbel koncentruje się na wpływie wynoszenia nasion przez zwierzęta na rekrutację drzew w różnych kontekstach ekologicznych. Projekt realizowany w ramach grantu NCN Sonatina będzie skupiał się na roli wtórnego wykorzystania przez zgrupowanie gryzoni nasion limby wcześniej wyniesionych i zakopanych przez orzechówkę w Alpach Szwajcarskich. „Zbadam, czy i jak ta rola zmienia się wraz z wysokością n.p.m., co da możliwość weryfikacji interakcji zachodzącej między limbą a orzechówką, dotychczas uznawanej za silnie mutualistyczną” – tłumaczy laureatka. „Dodatkowo moje wyniki wskażą, w jaki sposób rekrutacja górskich gatunków drzew może się zmieniać wraz z ocieplającym się klimatem i zmianami zachodzącymi w interakcjach między drzewami a roznosicielami ich nasion”- dodaje.

Konkurs SONATINA skierowany jest do osób, które stopień naukowy doktora uzyskały w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, lub którym został on nadany do 30 czerwca 2020 r. W czwartej edycji konkursu spośród 166 złożonych wniosków do finansowania eksperci skierowali 35 o łącznej wartości 23 788 601 zł. Wskaźnik sukcesu wyniósł 21%. Przyznane granty pokryją koszty pełnoetatowego zatrudnienia laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacji projektów badawczych oraz trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych.

O środki na realizację projektów badawczych ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Najwięcej, bo aż 65, wniosków złożono w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce. W sumie w tej grupie nauk finansowanie o łącznej kwocie ponad 11,8 mln zł otrzymało 11 projektów. W naukach ścisłych i technicznych zgłoszono 52 propozycje projektów z czego 13 otrzyma finansowanie na kwotę ponad 16 mln zł. Przedstawiciele nauk o życiu złożyli 48 wniosków, z czego 11 o wartości prawie 9,6 mln zł zostało zakwalifikowanych do finansowania.

SONATINA to konkurs, którego głównym celem jest umożliwienie rozwoju debiutującym naukowcom. Po zakończeniu realizacji grantu naukowcy mogą starać się o finansowanie projektu w konkursie SONATA dla bardziej doświadczonych doktorów, czy SONATA BIS, który umożliwia utworzenie nowego zespołu badawczego.

 

Iwona Cieślik

Rzecznika prasowa UPP

WYDZIAŁY