Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podjął uchwały w trybie obiegowym | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podjął uchwały w trybie obiegowym

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną i w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne odwołane zostało posiedzenia Senatu zaplanowane na 28.10.2020 r. W celu właściwego funkcjonowania uczelni podjęcie uchwał odbyło się w trybie obiegowym z wykorzystaniem poczty elektronicznej i platformy do elektronicznego głosowania. Senatorowie otrzymali szczegółowe instrukcje postępowania, dzięki czemu sprawnie udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane punkty porządku obrad.

„Ze względu na specyfikę posiedzenia, związanego z licznymi głosowaniami,  zrezygnowałem z posiedzenia on-line, które trwałoby cały dzień” – mówi Rektor UPP, prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz. Senatorom zaproponowano rozwiązanie oparte na  możliwości głosowania za pomocą dedykowanej do tego platformy, która pozwoliła na bezpieczne oddanie głosów oraz sprawne podjęcie uchwał. Nad poprawnością głosowania pod względem formalno-prawnym czuwała komisja skrutacyjna w składzie: prof. dr hab. Piotr Łakomy, dr inż. Tomasz Szablewski oraz mgr Cezary Kozera oraz radca prawny Jacek Nowak. Przygotowaniem procedury oraz obsługą techniczną głosowań na terenie Uczelni zajęli się pracownicy Działu Aparatury, Działu Prawodawstwa Wewnętrznego i Biura Rektora.

Podczas przeprowadzonych głosowań podjęto uchwały dotyczące następujących spraw:

  1. Wybór przewodniczących pięciu stałych komisji senackich oraz przewodniczących Rady Bibliotecznej i Rady ds. Zakładów Doświadczalnych.
  2. Powołanie Senackiej Komisji ds. Studiów.
  3. Powołanie Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
  4. Powołanie Senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych.
  5. Powołanie Senackiej Komisji ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju Uniwersytetu.
  6. Powołanie Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych.
  7. Powołanie Uczelnianej Komisji Oceniającej.
  8. Wybór przedstawiciela Uczelni do Rady Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych.
  9. Zatwierdzenie Zarządzenia nr 99/2020 Rektora UPP z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących przy wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz zasad obowiązujących w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczynanych przez uczestnika studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz w trybie eksternistycznym.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu.

Wszystkie podjęte uchwały dostępne są na stronie internetowej UPP w REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW.

Rektor UPP zapowiedział, że kolejne posiedzenia Senatu będą również prowadzone z wykorzystaniem internetowych środków komunikacji na odległość. Planowane są również pełne posiedzenia w formule on-line.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY