Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat nr 7 Koordynatora działań UPP wspierających zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat nr 7 Koordynatora działań UPP wspierających zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie pogarsza się z dnia na dzień. Codziennie w Polsce notowana jest wysoka liczba zachorowań, coraz więcej osób pozostaje w izolacji, na kwarantannie lub jest objęta dozorem epidemicznym. COVID-19 nie omija również pracowników najbardziej zaangażowanych w walkę z pandemią: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarzy, diagnostów oraz pracowników służb sanitarnych. W związku z trudną sytuacją oraz w nawiązaniu do wcześniejszej współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiczną w Poznaniu, pojawiła się kolejna potrzeba zaangażowania społeczności akademickiej w działania wspierające walkę z pandemią. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie  organizujemy ponownie wsparcie w postaci wolontariatu członków naszej wspólnoty.

W chwili obecnej, po konsultacjach z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, chcielibyśmy przekierować pomoc do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Wielkopolsce. Prośba o wsparcie kierowana jest zarówno do pracowników, doktorantów oraz studentów UPP. By wspomóc PSSE w ramach wolontariatu nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy ani umiejętności, gdyż prace wymagające pilnego wsparcia obejmują  zadania o charakterze organizacyjno-biurowym.

 

Działania wolontariuszy UPP wspierające walkę z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 miały i będą miały pełne poparcie i akceptację JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Władz Uczelni.

 

Link do interaktywnej ankiety gotowości podjęcia działań wspierających walkę z pandemią wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 zamieszczony jest poniżej.

 

https://formularze.up.poznan.pl/sars-cov-2/ankieta-gotowosci

 

W razie zapytań oraz wątpliwości proszę o kontakt pod numerem 793119749 lub poprze e-mail joanna.zeyland@up.poznan.pl 

 

 

prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland
Koordynator działań UPP
wspierających zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

WYDZIAŁY