Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Spółki Skarbu Państwa rozważają inwestycje w biogazownie rolnicze | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Spółki Skarbu Państwa rozważają inwestycje w biogazownie rolnicze

ORLEN Południe, spółka z Grupy ORLEN, analizuje możliwość budowy 20 biogazowni rolniczych opartych o innowacyjną polską technologię, które pozwalają na zagospodarowanie substratów z gospodarstw rolnych i ich przetworzenie na energię elektryczną oraz biometan. Realizacja projektu będzie oznaczała dla spółki utworzenie nowej linii biznesowej i wzbogacenie jej portfolio o kolejny bioprodukt.

List intencyjny o współpracy w tym zakresie ORLEN Południe podpisało w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze spółką H.CEGIELSKI-POZNAŃ, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

- To ważny projekt dla wszystkich stron podpisujących to porozumienie, ze względu na znaczenie tego przedsięwzięcia dla polskiej gospodarki oraz krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Jesteśmy dumni, że polski przemysł jest zdolny wdrażać najnowsze technologie do produkcji oraz współpracować z innymi Spółkami zainteresowanymi inwestowaniem w tego typu rozwiązania. Realizacja zakrojonego na szeroką skalę projektu rozwoju biogazowni to ważny krok w stronę budowy sprawnego oraz efektywnego ekonomicznie i energetycznie systemu odnawialnych źródeł energii. Jest to też znakomity przykład godzenia różnych interesów, których wspólnym mianownikiem jest polski kapitał” - powiedział Zbigniew Gryglas, Wiceminister Aktywów Państwowych.

Podpisany list intencyjny dotyczy budowy biogazowni w 20 największych gospodarstwach rolnych w całej Polsce, będących obecnie w zasobach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, podlegającego Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

–  Konsekwentnie realizowany program rolny Prawa i Sprawiedliwości modernizuje polskie rolnictwo. Podpisany dziś list intencyjny pokazuje, jak w praktyce wygląda połączenie wiedzy naukowej, biznesu i administracji. Rolnictwo, jako bardzo złożony system naczyń połączonych daje jednocześnie szerokie możliwości wykorzystania tego, co jest odpadem w produkcji rolnej, jako surowiec do produkcji energii. Dzięki wspólnej pracy będziemy mogli pogłębić dywersyfikację źródeł energii, wykorzystać substraty        z produkcji rolnej, a to wszystko przy jednoczesnym poprawianiu warunków ochrony środowiska i zmniejszaniu kosztów produkcji. Dzięki realizacji nowych inwestycji zdecydowanej poprawie ulegnie efektywność ekonomiczna spółek należących do Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa. Służyć to będzie także wzrostowi konkurencyjności naszego rolnictwa i przyczyni się do osiągania celów klimatycznych. Jednocześnie jest to realizowanie zakładanych w Zielonym Ładzie priorytetów dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatycznym i budowania zrównoważonego europejskiego rolnictwa. Jestem przekonany, że jeszcze większe efekty ekonomiczne będą widoczne w przypadku wspólnych realizacji inwestycji np. w ramach spółdzielni rolników, do czego gorąco zachęcam – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Głównym inwestorem w projekcie budowy biogazowni rolniczych byłoby ORLEN Południe. Spółka konsekwentnie przekształcana jest w nowoczesną biorafinerię, realizującą ekologiczne inwestycje. W Trzebini trwa budowa pierwszej w Polsce  i największej w Europie instalacji do produkcji zielonego glikolu propylenowego, a także pilotażowej instalacji do produkcji kwasu mlekowego z wykorzystaniem mikroorganizmów. Spółka planuje również budowę instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w rafinerii w Jedliczu. W rafinerii ORLEN Południe w Trzebini powstaje również instalacja do produkcji paliwa wodorowego, dla którego surowcem może być właśnie biometan.

 

- Produkcja energii elektrycznej i biometanu z biogazu to dla nas przede wszystkim rozwiązanie korzystne biznesowo. Umożliwi nam także realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego i będzie odpowiedzią na potrzeby dzisiejszej Europy. Biotechnologie to kierunek, w którym zmierzają nowoczesne gospodarki, w tym także polska. Europejski Zielony Ład zakłada osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej, a to wymaga poszukiwania alternatywy dla tradycyjnych źródeł energii. Realizowane przez nas inwestycje istotnie przyczynią się do osiągnięcia przez Polskę zakładanego celu – podkreśla Marcin Rej, Prezes Zarządu ORLEN Południe.

 

Zgodnie z zawartym porozumieniem, generalnym wykonawcą biogazowni rolniczych zostałby H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. Spółka posiada prawa do licencji na produkcję innowacyjnych biogazowni opartych o polski patent. Konstrukcja wprowadzana przez H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. wyprzedza technologicznie konkurencję, stanowiąc tym samym ogromny potencjał dla krajowego rozwoju tej formy odnawialnych źródeł energii.

 

- Mamy szansę zrewolucjonizować polską wieś, dostarczając najnowocześniejszą technologię pozwalającą na zagospodarowanie substratów rolniczych, które odpowiednio przetworzone w naszych biogazowniach umożliwią wyprodukowanie energii elektrycznej oraz biometanu, czyli produktów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Mamy satysfakcję, że propozycja budowy biogazowni spotkała się z akceptacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KOWR-u oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych. Z kolei wprowadzone przez Ministerstwo Klimatu stawki za energię elektryczną z biogazu pozwolą na szybki zwrot inwestycji, zapewniając im efektywność ekonomiczną – mówi Rafał Kreduszyński, Prezes Zarządu H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

 

Projekt budowy biogazowni byłby realizowany w gospodarstwach rolnych, prowadzonych obecnie przez spółki, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.                        

- Wdrażanie tego typu technologii przez KOWR służy polskiemu rolnictwu, jak również ekologii. Zależy nam na wprowadzaniu przyjaznych technologii rolniczych do naszych Spółek, bo wiemy, że będzie to skutecznie oddziaływało na polskie rolnictwo, ale również służyło ochronie środowiska. Myślę tutaj nie tylko o substratach, które będziemy zdolni przetwarzać na biometan czy później na energię elektryczną, ale także o pofermencie, który może być wykorzystywany do użyźniania gleby co zwiększy wydajność plonów i ograniczy zużycie nawozów mineralnych zwanych potocznie sztucznymi. Każdy etap inaugurowanego właśnie przedsięwzięcia traktujemy bardzo poważnie, mając świadomość, że wspieramy polską wieś oraz rolników, tworząc nowoczesne gospodarstwa rolne. Dziś takie właśnie gospodarstwa muszą być sprawnie zarządzanymi firmami, które korzystają z rozwiązań ekologicznych, nowoczesnych i ograniczających koszty nie tylko finansowe, ale i środowiskowe. Jestem przekonany, że tego typu rozwiązania są pozytywne nie tylko dla Spółek, w której realizowany będzie ten projekt, ale także dla lokalnej społeczności, która może cieszyć się czystą energią pochodzącą z biogazowni, czy mniejszym wykorzystaniem nawozów sztucznych, a więc czystą rzeką czy jeziorem” – mówi Sebastian Pieńkowski, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Współpraca spółek Skarbu Państwa z KOWR i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu umożliwiłaby nie tylko dywersyfikację źródeł energii, budowę silnej pozycji Polski w obszarze OZE, czy rozwój rodzimych technologii, lecz także transfer osiągnięć naukowych na grunt biznesu i przemysłu.

- Jesteśmy liderem w projektowaniu rozwiązań technologicznych dla branży biogazowej, posiadamy największe laboratorium biogazowe w Polsce. Koncentrujemy się na rozwoju tego sektora odnawialnych źródeł energii, ponieważ może on znacząco podnieść opłacalność produkcji rolniczej, w dodatku przy zwiększeniu standardów ochrony środowiska. Uczestnictwo w tym projekcie pozwoli wykorzystać potencjał naszych naukowców i umożliwi szeroki transfer wiedzy z nauki do praktyki, przynoszący korzyści polskiej gospodarce i środowisku naturalnemu – mówi prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą i Rektor-elekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Wojciech Paczyński
H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. 

 

WYDZIAŁY