Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Polsko-holenderska współpraca Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Polsko-holenderska współpraca Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Prowadzenie badań naukowych w ramach międzynarodowych konsorcjów badawczych oferuje wymianę doświadczeń oraz możliwości wykorzystania laboratoriów partnerów. Pozwala także ubiegać się o finansowanie dużych projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejską. Obie te rzeczy prowadzą do wzmocnienia siły naukowej partnerów.

 

Od 2015 roku Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach współpracuje z Wageningen University & Research w Holandii - jednostką będącą połączeniem najlepszego na świecie uniwersytetu w dziedzinie nauk rolniczych oraz wiodącym instytutem badawczym działającym przy fundacji Wageningen Research. Współpraca obejmuje również Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu oraz  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Kooperacja pomiędzy polskimi jednostkami naukowymi a Holandią jest od początku wspierana organizacyjnie przez Ambasadę Holenderską w Warszawie.

 

Na porozumieniu korzystają także nasi studenci, którzy mogą studiować oraz odbywać staże zagraniczne na Wageningen University w programie Erasmus+. Ponadto, nasz holenderski partner współuczestniczył w powstawaniu anglojęzycznych studiów magisterskich Animal Production Management.

 

Współpraca przynosi również wymierne korzyści dla kadry naukowej w postaci wspólnych projektów badawczych np. zakończonej już akcji COST -  Methagene . Wchodząc w skład międzynarodowego konsorcjum, którym kierują partnerzy z Holandii, stworzyliśmy wniosek grantowy, który został pozytywnie oceniony na pierwszym etapie konkursu w programie Horyzont 2020. Obecnie przygotowujemy się również do rozmów na temat wspólnych zainteresowań badawczych, które chcielibyśmy realizować w ramach strategii Europejski Zielony Ład.

 

Zamieszczamy link do wystąpienia Carolien Spaans - Radcy Rolnego Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie dotyczącego współpracy polsko-holenderskiej: https://www.youtube.com/watch?v=6Rihc674sWo

 

dr hab. Marcin Pszczoła
Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej

 

 

WYDZIAŁY