Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zdalne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zdalne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

25 listopada 2020 r. odbyło się II posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Po raz pierwszy w historii uczelni posiedzenie miało miejsce w formule telekonferencji. Wzięło w nim udział 52 członków oraz zaproszonych gości. 

Wychodząc naprzeciw aktualnym wyzwaniom władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podejmują działania zmierzające do  zapewnienia  ciągłości i sprawności  funkcjonowania uczelni. Jedną z nich była decyzja o organizacji zdalnego posiedzenia Senatu. Dzięki przygotowanym rozwiązaniom technicznym możliwe było sprawne przeprowadzenie głosowań nad poszczególnymi punktami porządku obrad. 

 

Pierwsze pięć głosowań przeprowadzonych w sposób zdalny dotyczyło uchwalenia regulaminów Senackich Komisji: ds. Studiów, ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,   ds. Kadr Naukowych, ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju Uniwersytetu oraz ds. Statutowo-Regulaminowych.

 

W dalszej części posiedzenia podjęta została uchwała w sprawie powołania Rady Uczelni na kadencję od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. Radę Uczelni powołuje Senat bezwzględną większością głosów spośród kandydatów wskazanych przez Rektora lub przez co najmniej 10 członków Senatu. W poniedziałek, 23 listopada 2020 r. członkowie Senatu mieli okazję zapoznać się z zaproponowanymi przez Rektora kandydatami do Rady Uczelni podczas specjalnie w tym celu zorganizowanym spotkania on-line.  

 

Członkami Rady Uczelni na kadencję od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. zostali wybrani:

Ze wspólnoty Uczelni:

• prof. dr hab. Jacek Nowak WNZ  (członek pierwszej RU)

• prof. dr hab. Leszek Nogowski WWZ

• prof. UPP dr hab. Wojciech Tschuschke WI

Spoza wspólnoty:

• mgr inż. Tomasz Markiewicz (członek pierwszej RU)

• mgr inż. Henryk Święcicki (członek pierwszej RU) 

• mgr inż. Małgorzata Gęsicka - wiceprezes Spółdzielczego Związku Grup Producentów Rolnych LAZUR

Na zakończenie podjęto uchwałę w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

 

Wszystkie podjęte uchwały dostępne są na stronie internetowej UPP w REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY