Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Seminarium nt. „Transformacja Europejskich Systemów Żywnościowych w kierunku Zrównoważonego Rozwoju przez Międzynarodowe, Innowacyjne Nauczanie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Seminarium nt. „Transformacja Europejskich Systemów Żywnościowych w kierunku Zrównoważonego Rozwoju przez Międzynarodowe, Innowacyjne Nauczanie

Zapraszamy na seminarium nt. „Transformacja Europejskich Systemów Żywnościowych w kierunku Zrównoważonego Rozwoju przez Międzynarodowe, Innowacyjne Nauczanie”, organizowane przez SGGW w Warszawie, koordynatora projektu TEFSI, realizowanego we współpracy z 8 europejskimi uczelniami wyższymi. Podczas seminarium zaprezentujemy m.in. narzędzia edukacyjne pozwalające narozwijanie kreatywności studentów oraz ciekawe narzędzia warsztatowe typu „fishbowl” oraz „World Cafe”, a także przykłady narzędzi i inicjatyw związanych z edukacją nt. różnych aspektów zrównoważenia systemu żywnościowego, jak „National Dish”.

 

Zaprezentujemy również krótkie filmyprzygotowane w ramach projektu na temat innowacyjnych metod edukacyjnych oraz handbook pt.:Teaching concepts for sustainable food systems - best practice examples from European universities.
 

Do udziału w seminarium, które odbędzie się na platformie MS Teams, serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich i doktorantów. Będzie możliwość dyskusji, wymiany dobrych praktyk i spostrzeżeń nt. innowacyjnych metod edukacyjnych!
 

Piątek 16 lipca 2021
10:00 – 12:30
 

Rejestracja TUTAJ (lub https://forms.gle/wzkXiTpojeMdybix6)
 

Szczegółowy PROGRAM w załączeniu
 

Moderatorzy:
Dominika Średnicka-Tober i Renata Kazimierczak
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
SGGW w Warszawie

WYDZIAŁY