Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat informacyjny Inspektoratu BHPiOP nr 1 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat informacyjny Inspektoratu BHPiOP nr 1

Wypełniając obowiązki związane z art.2071 k.p. czyli „Obowiązkiem informacyjnym pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”, na polecenie JM Rektora UPP przekazuję Państwu obecną sytuację w UPP związaną z zagrożeniem SARS-CoV-2 i zachorowaniami na COVID19.

 

Na dzień 09.10. 2020r.

  • Potwierdzone zachorowania COVID19                     7 pracowników
  • Kwarantanna SANEPID                                              6 pracowników
  • Kwarantanna „Uczelniana”                                       7  Katedr         (praca zdalna)

 

W związku z pojawiającymi się informacjami nieprawdziwymi, wprowadzającymi zamieszanie, uprzejmie proszę wszystkich pracowników o zachowanie spokoju i rozsądku. Właściwą postawą społeczną każdego z nas, jest przestrzeganie zaleceń i wskazań sanitarnych tj. zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą, staranna higiena rąk, ochrona zdrowia własnego i współpracowników. W skoordynowane działania zapobiegawcze i ochronne przeciw SARS-CoV-2 w UPP, zaangażowanych jest wielu pracowników różnych działów i jednostek uczelni. Informacje związane z przypadkami kwarantanny lub zachorowania wśród społeczności naszej uczelni przekazywane są w trybie natychmiastowym Władzom Uczelni.  Sprawna wymiana informacji związana z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 pomiędzy Władzami Rektorskimi, Władzami Dziekańskimi, Kadrą kierowniczą a Inspektoratem BHP oraz Działem Gospodarczym i Zaopatrzenia, pozwoliła na natychmiastowe działania zapobiegawcze, bez straty czasowej. W związku ze wzrostem zachorowań w regionie, komunikaty  informacyjne Inspektoratu BHPiOP UPP związane z zachorowaniami i kwarantanną wśród naszej społeczności uczelnianej będą ukazywały się co tydzień.

Z poważaniem

Kierownik Inspektoratu BHPiOP

Robert Filas

 

 

ZARZĄDZENIA I KOMUNIKATY REKTORA W SPRAWIE KORONAWIRUSA

https://puls.edu.pl/page/zarz-dzenia-i-komunikaty-rektora-w-sprawie-koronawirusa

https://puls.edu.pl/sites/default/files/Komunikat%20nr%2016%20Rektora%20UPP.pdf

 

Pomocne adresy i linki:

Inspektorat BHPiOP UPP - mail: bhp@up.poznan.pl(link sends e-mail)

Tel. 61 848 78 91/92/93

https://puls.edu.pl/inspektorat-bhp-i-op

https://skylark.up.poznan.pl/ogloszenia/admin/wa-ny-komunikat-bhpiop

 

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia UPP

mgr Piotr Anioła
tel. 61-846-6189

tel. kom. 515-866-392
https://puls.edu.pl/dzia%C5%82-gospodarczy-i-zaopatrzenia

 

Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP

mgr Dagmara Kubska-Matysiak
stanowisko: Kierownik
email: cwr@up.poznan.pl
email: kubska-matysiak@up.poznan.pl

 

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań

https://wsse-poznan.pl/

 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

https://www.poznan.uw.gov.pl/

 

Instytut Genetyki Człowieka PAN

http://igcz.poznan.pl/test-na-koronawirusa/

ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań

 

WYDZIAŁY