Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naukowcy z wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach laureatami Nagrody Naukowej PAN | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Naukowcy z wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach laureatami Nagrody Naukowej PAN

Wieloletnia współpraca pomiędzy pracownikami Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  doceniona przez Polską Akademię Nauk (PAN).

 

Zespół Naukowy w składzie: prof. Marek Świtoński, czł. koresp. PAN, prof. Izabela Szczerbal, prof. Joanna Nowacka-Woszuk, dr hab. Monika Stachowiak (Dragan), mgr inż. Paulina Krzemińska z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach naszej Uczelni wraz z prof. Stanisławem Dzimirą i prof. Wojciechem Niżańskim  z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu został wyróżniony przez Wydział II Polskiej Akademii Nauk za cykl prac nt. „Zróżnicowanie gatunkowe podłoża genetycznego zaburzeń rozwoju płci zwierząt domowych i nowe podejście do ich diagnostyki”.

 

Komisja Nagród Wydziału II PAN w swoim uzasadnieniu napisała "W spójnym tematycznie cyklu 13 publikacji wykazano, że zaburzenia rozwoju płci zwierząt domowych (świnia, bydło i koń) oraz towarzyszących (kot i pies) mają zróżnicowane podłoża genetyczne. Jest to ważne zarówno z punktu widzenia poznawczego jak i praktyki weterynaryjno-hodowlanej. Szczególnie zaś istotne jest rozróżnienie wad dziedzicznych (mutacje genowe) od powstających de novo podczas gametogenezy aneupolidii chromosomów płci lub będących efektem połączenie łożysk płodów różnej płci (frymartynizm), które to wady nie są rozróżnialne fenotypowo."  Badania dotyczące zaburzeń rozwoju płci psów były finansowane z dwóch projektów NCN, których kierownikiem jest prof. Marek Świtoński.  Pozostałe publikacje powstały dzięki środkom pochodzących z subwencji przeznaczonej na potencjał badawczy Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt UPP.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku nie odbędzie się tradycyjna uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Wydziałów PAN. W związku z tym Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN zorganizuje prezentację laureatów nagród  i wyróżnień w formie wideokonferencji. Prezentacja ta odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020 roku. 

 

Prof. dr hab. Izabela Szczerbal
Prodziekan ds. nauki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY