Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekt SmartAgriHubs dołączył do inicjatywy Parlamentu Europejskiego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Projekt SmartAgriHubs dołączył do inicjatywy Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski w dniach 26-29 października zorganizował pierwszy w historii Europejski Tydzień Równości Kobiet i Mężczyzn/ 'European Gender Equality Week'. Realizowany w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu projekt SmartAgriHubs (SAH) dołączył do tej inicjatywy.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest koordynatorem jednego z flagowych eksperymentów innowacyjnych oraz pełni rolę Centrum Kompetencji w powstającym Hubie Innowacji Cyfrowych dla rolnictwa (Ag DIH) w projekcie SmartAgriHubs.  „Jak w większości sektorach gospodarki również i w tym obszarze zauważalny jest brak balansu w zakresie dostępności stanowisk kierowniczych oraz przedsiębiorczości cyfrowej ze względu na płeć. Ukazują to raporty Komisji Europejskiej np. „Women in the digital age” (2016)” – tłumaczy dr inż. Tomasz Wojciechowski.

 

Projekt SmartAgriHubs, który skupia się na przyspieszeniu rozwoju sektora IT dla rolnictwa, podejmuje analizy również z zakresu równowagi między kobietami i mężczyznami w cyfryzacji sektora agro-tech i obszarów wiejskich. Wspomniany raport stwierdza na przykład, że w Europie w roku 2015 nadal cztery razy więcej mężczyzn niż kobiet posiadało wykształcenie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Różnica ta rośnie. Udział mężczyzn pracujących w sektorze IT jest o 313% większy od udziału kobiet, a kobiety stanowią jedynie 21,5% wszystkich pracowników zatrudnionych na tzw. stanowiskach cyfrowych. W węższym ujęciu, w sektorze agro, współczynnik kobiet samozatrudnionych, zamieszkujących na obszarach wiejskich EU to 38%. Jednocześnie tylko 30% gospodarstw rolnych w krajach EU-28 jest zarządzanych przez kobiety. Nierównowaga pomiędzy kobietami i mężczyznami pojawia się zarówno na etapie edukacji, realizacji kariery zawodowej, jaki i na etapie po aktywności zawodowej, emeryturze.

 

„Nawet sam projekt SmartAgriHubs nie ustrzegł się nierówności. Analizy wskazują, że zespoły badawcze w SAH składają się w 25% z kobiet. A to wszystko pomimo faktu, że podejmowane są działania na rzecz równowagi płci wymagane w każdym projekcie finansowanym z środków Unii Europejskiej” – podsumowuje dr inż. Wojciechowski.

 

Zadaniem inicjatywy #genderequalitywek jest więc znaleźć odpowiedź na pytania: Dlaczego tak się dzieje? A co ważniejsze jak można to zmienić? Jest to istotne, gdyż badania pokazują, że przedsiębiorstwa i projekty, w których zarządach panuje równowaga płci, wykazują się lepszymi wynikami w zakresie podejmowania decyzji, oraz że w firmach, w których na stanowiskach kierowniczych zasiada więcej kobiet, osiągają lepsze wyniki finansowe. Poszukiwane są zatem ambasadorki tych działań.

 

                                                                                                        
W ramach inicjatywy nagrywane są podcasty i rozmowy o karierach kobiet w sektorze Agro-Tech. Swoje historie opowiedziały już: Uschi Kölzer, Menedżerka ds. Bezpieczeństwa Żywności w Bayer Crop Science  https://bit.ly/32yxBYY i Lotta Folkesson, Prezeska Stowarzyszenia Copa-Cogeca https://bit.ly/3ePKNxH  oraz Ekaterina Ukhandeeva, Menadżerka ds. sprzedaży Pulverizadores Fede https://bit.ly/32JnSPM.

Chcąc dowiedzieć się więcej o wyzwaniach i rozwiązaniach promujących równość płci w sektorach cyfrowym i rolniczym można śledzić stronę @smartagrihubs w kolejnych odsłonach #GenderEqualityWeek. Jeśli uważacie, że Wasza historia powinna znaleźć się w kolejnej odsłonie tej inicjatywy prześlijcie informację do communications@smartagrihubs.eu lub do koordynatora projektu w UPP na adres tomasz.wojciechowski@up.poznan.pl.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY