Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Spektrofotometr absorpcji atomowej w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Spektrofotometr absorpcji atomowej w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów

Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów prowadzi wielokierunkowe badania obejmujące w głównej mierze aspekty fizyki gleby, chemii gleby pod kątem utrzymania żyzności gleby oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska glebowego. Aby zrealizować prace badawcze, szczególnie te o charakterze chemicznym, potrzebne jest specjalistyczne zaplecze aparaturowe. Nowym nabytkiem Katedry jest spektrofotometr absorpcji atomowej, pozwalający na oznaczanie śladowych ilości pierwiastków w próbkach o różnym charakterze.

Katedra dysponuje bazą urządzeń, na którą składają się między innymi spektrofotometry: Vario Max CNS, Carry 60 UV-VIS, Varian Spectra AA 220 FS, Kjeltec Analyse Until 2300. Nowym nabytkiem w tym zestawie jest spektrofotometr AAS iCE 3300AA firmy Thermo Scientific. „Nowy aparat wraz z kompletem lamp oraz oprogramowaniem będzie służył nie tylko do realizacji prac badawczych pracowników, lecz także do celów dydaktycznych ze studentami i magistrantami realizującymi prace magisterskie w naszej Katedrze” – tłumaczy prof. UPP dr hab. Monika Jakubus, dzięki staraniom której urządzenie trafiło do Katedry. „Urządzenie jest szybkie i nieskomplikowane w obsłudze, stwarzając jednocześnie duże ułatwienie w analizie chemicznej różnych matryc środowiska. Standardowo pozwala na oznaczenie makro i mikropierwiastków w glebach, osadach ściekowych, kompostach, nawozach naturalnych czy materiale roślinnym” – dodaje.

    

Nowe urządzenie przyspieszy prowadzenie wielu badań realizowanych w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów. W obszarze zainteresowań naukowych Zespołu jest: jakościowa analiza bioodpadów oraz osadów ściekowych z zastosowaniem metod chemicznych i biologicznych; możliwości wykorzystania różnego pochodzenia bioodpadów i przygotowanych na ich bazie kompostów na cele rolnicze i rekultywacyjne zgodnie z złożeniami gospodarki o obiegu zamkniętym; ocena stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi wraz wdrożeniem metod remediacyjnych tych terenów; analiza gleboznawcza gleb stepowych i pustynnych; wpływ górnictwa odkrywkowego na gleby w zasięgu leja depresji oraz ewolucja i degradacja gleb organicznych w aspekcie zmian klimatycznych.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

 

WYDZIAŁY