Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XII edycja konkursu Oddziału PAN w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2023 r. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XII edycja konkursu Oddziału PAN w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2023 r.

Oddział PAN w Poznaniu ogłosił XII edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2023 r., której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.

Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach tematycznych, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:

- nauki humanistyczne i społeczne,

- nauki biologiczne i rolnicze,

- nauki ścisłe i nauki o Ziemi,

- nauki techniczne,

- nauki medyczne.

Pięcioosobowe zespoły oceniające dla ww. obszarów będą nominowały do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne. Ponadto każdy zespół oceniający będzie mógł przedstawić jedną pracę do wyróżnienia bez nagrody pieniężnej. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Marka Konarzewskiego. Laureaci nagród pieniężnych zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu.

 

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie do 15 marca 2024 r.

 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach.

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon Regulamin konkursu166.96 KB
Plik Formularz zgłoszenia 45.13 KB

WYDZIAŁY