Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dostęp do testowych baz danych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dostęp do testowych baz danych

Testujemy nowe bazy!

Baza AccessScience test do 1.12.2020
http://han.up.poznan.pl/han/accessscience-2020/

Baza CRCnetBASE wydawnictwa Taylor and Francis test do 4.12.2020
http://han.up.poznan.pl/han/crcnetbase-taylorandfrancis/>

Baza Jove test do 1.12.2020
http://han.up.poznan.pl/han/jove/

Dostęp do baz po zalogowaniu przez serwer HAN

Więcej informacji na temat baz przedstawiają poniższe prezentacje
Baza AccessScience     http://bg.up.poznan.pl/dzialy/download/Prezentacja%20Access%20Science-marketing.pdf
BazaCRCnetBASE         http://bg.up.poznan.pl/dzialy/download/TaylorandFrancis%20kolekcje%20ebookow.pdf
Baza Jove                       http://bg.up.poznan.pl/dzialy/download/JoVE_prezentacja.pdf

WYDZIAŁY