Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Lista najlepszych absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Lista najlepszych absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023

Lista najlepszych absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023.

Najlepsi absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Przedstawiamy listę najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskichNajlepsi studenci, którzy ukończyli naszą uczelnię zostali wyłonieni na podstawie Zarządzenia nr 7/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

 

Lista najlepszych absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu roku akademickiego 2022/2023

 

 

WYDZIAŁY