Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Oferta pracy jako asystent badaczy w projekcie SONATINA NCN | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Oferta pracy jako asystent badaczy w projekcie SONATINA NCN

Oferta pracy jako asystent w projekcie NCN: "Ocieplenie klimatu negatywnie wpływa na zanurzoną roślinność wodną poprzez zacienianie przez peryfiton".

O projekcie:

Realizowany jest w ramach programu Narodowego Centrum Nauki (NCN) SONATINA 7 w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierownictwem dr Michała Brzozowskiego. Projekt ma na celu zbadanie wpływu globalnego ocieplenia na roślinność wodną, ze szczególnym uwzględnieniem zacieniania przez peryfiton. Ocieplenie klimatu zagraża zanurzonej roślinności wodnej, powodując wzrost żyzności wód i zacienianie przez peryfiton, co ogranicza dostępność światła dla makrofitów. Prognozuje się, że średnia globalna temperatura wzrośnie o 0,5-3,5°C do końca stulecia, co wpłynie na ekosystemy wodne, zwiększając ryzyko przejścia jezior ze satnu czytsowodnego w stan mętnowodny. Projekt zakłada wzrost biomasy peryfitonu w cieplejszych wodach, co negatywnie wpłynie na rośliny wodne. Projekt bada wpływ ocieplenia na rośliny naczyniowe i ramienice (Characeae), przewidując, że wzrost temperatury zaszkodzi ich wzrostowi i kolonizacji dna przez zwiększone zacienienie. Eksperymenty terenowe i laboratoryjne mają na celu weryfikację tej hipotezy. Badania te mają kluczowe znaczenie dla przyszłego zarządzania jeziorami i ich ochrony w warunkach ocieplającego się klimatu.

 

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie sprzętu pomiarowego i jego kalibracja.
 • Wsparcie w realizacji prac terenowych i laboratoryjnych zaplanowanych w projekcie.
 • Uczestnictwo w badaniach terenowych, pobieranie próbek i wykonywanie standardowych pomiarów terenowych.
 • Prace laboratoryjne, w tym analizy peryfitonu i roślin wodnych, ważenie próbek, pomiary stężenia chlorofilu-a oraz fosforu.
 • Digitalizacja, katalogowanie i wstępna analiza zebranych danych.

 

Wymagania:

 • Status studenta (I lub II stopnia) lub doktoranta. Preferowane kierunki studiów: biotechnologia, biologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, bioinformatyka, inżynieria ochrony klimatu, biologia stosowana.
 • Doświadczenie w pracy terenowej i laboratoryjnej będzie dodatkowym atutem.
 • Podstawowa wiedza o ekosystemach wodnych. • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego. Znajomość pakietu Microsoft 365 oraz oprogramowania R, Statistica, QGIS mile widziana.

 

Oferujemy:

 • 18-miesięczny udział w projekcie badawczym NCN.
 • Wynagrodzenie: 1500 PLN brutto miesięcznie.
 • Pracę w dynamicznym zespole.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia naukowego.
 • Rozwój zawodowy i naukowy, w tym szansę na współautorstwo w publikacji.
 • Mentoring ze strony kierownika projektu.
 • Możliwość realizacji pracy dyplomowej.
 • Wsparcie w aplikacji o granty i stypendia.

 

Procedura rekrutacyjna:

 • Zgłoszenia (CV, list motywacyjny, opcjonalnie list rekomendacyjny) przyjmujemy do 6 marca 2024.
 • Dwuetapowy proces selekcji, w tym rozmowy kwalifikacyjne (7-8 marca 2024).
 • Początek współpracy: 11-12 marca 2024.

 

Informacje dodatkowe:

 • Perspektywa kontynuacji współpracy w przyszłych projektach.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: michal.brzozowski@up.poznan.pl do 6 marca 2024.

 

Dołącz do nas i przyczyń się do badań, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości naszych ekosystemów wodnych!

WYDZIAŁY