Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ZMIANY W SYSTEMIE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ZMIANY W SYSTEMIE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2

  • zniesienie limitu 2 zapomóg w roku akademickim;
  • zapomogi przyznawane są przez rektora;
  • wnioski o zapomogi można przesyłać w formie elektronicznej na adres sssb@up.poznan.pl dołączając, w miarę możliwości, dokumenty potwierdzające losowość sytuacji, np. akt urodzenia, akt zgonu, świadectwo pracy;
  • zniesienie reguły dotyczącej stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, zgodnie z którą świadczenia te przysługują przez okres studiowania nieprzekraczający 6 lat;
  • zniesienie obowiązku dołączania do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny przez studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł.

WYDZIAŁY