Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Oferta stypendium w projekcie finansowanym przez NCN | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Oferta stypendium w projekcie finansowanym przez NCN

Katedra Zoologii poszukuje studenta do pracy przy projekcie Narodowego Centrum Nauki „POLLINATORS ET AL. - Pobocza dróg jako ważne połączenie dla owadów zapylających w krajobrazie miejskim” (UMO-2022/47/P/NZ8/01208)

Stanowisko jest przeznaczone dla studenta z doświadczeniem w pracy terenowej związanej ze zbiorem zapylaczy i ich właściwym przechowywaniem.

 

Termin składania dokumentów 09.02.2024 godzina 10:00.

 

Wymagania:

  • wykształcenie: tytuł licencjata/inżyniera z nauk biologicznych lub pokrewnych;
  • gotowość do intensywnej pracy w warunkach polowych w słoneczne dni;
  • wiedza i doświadczenie w zakresie zbioru zapylaczy i ich identyfikacji;
  • umiejętność zakładania i inspekcji pułapek na owady;
  • dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację z kierownikiem projektu;
  • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dokładność i rzetelność w pracy badawczej, kultura osobista.

 

Typ konkursu NCN: POLONEZ-BIS

 

Termin składania ofert: 09. lutego 2024r., godzina 10:00

 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 12. lutego 2024r., godzina 12:00

 

Forma zatrudnienia: stypendium dla studenta

 

Forma składania ofert: e-mail: irene.piccini@up.poznan.pl

 

Warunki zatrudnienia: Z wybranymi osobami: studentami zostanie zawarta umowa stypendium naukowego na okres 6 miesięcy w kwocie 5000 zł z narzutami Uczelni miesięcznie, począwszy od 1 marca 2024 roku. Stypendium przyznane będzie w oparciu o Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki stanowiącym załącznik do Uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku.

 

Wymagane dokumenty:

• życiorys – CV;

• list motywacyjny;

• kopia dyplomu zakończenia studiów pierwszego stopnia;

• wykaz osiągnięć naukowych (publikacje, komunikaty konferencyjne, działalność w stowarzyszeniach naukowych, pomoc w realizacji projektów potwierdzona przez opiekuna naukowego/promotora pracy) oraz organizacyjnych;

• oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.

 

Dodatkowe informacje:

Wnioski/oferty należy przesyłać drogą mailową (przesłanie skanu dokumentów) na adres kierownika projektu dr Irene Piccini – irene.piccni@up.poznan.pl

 

Na podstawie analizy przesłanej dokumentacji komisja konkursowa może zorganizować w formie telekonferencji spotkania z kandydatami, a o wyniku ewentualnej rozmowy kandydaci zostaną poinformowani za pomocą wiadomości e-mail.

 

Kryteria oceny kandydatów:

a) kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (80% końcowego wyniku oceny),

b) dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych (20% wyniku oceny końcowej).

 

Na podstawie analizy dokumentacji złożonej przez kandydatów komisja konkursowa może zorganizować rozmowy kwalifikacyjne (wideokonferencje) z kandydatami on-line i w przypadku takiego spotkania kandydaci zostaną poinformowani o wyniku drogą e-mailową.

 

Komisja konkursowa dokona oceny kandydatów według kryteriów oceny określonych powyżej.

 

Po rozmowie kwalifikacyjnej i ocenie kandydatów komisja konkursowa sporządzi listę rankingową kandydatów wraz z wynikiem ich oceny, zaczynając od kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. W przypadku pytań prosimy o kontakt z kierownikiem projektu dr Irene Piccini (e-mail: irene.piccini@up.poznan.pl)

 

Na podstawie analizy dokumentacji złożonej przez kandydatów komisja konkursowa może zorganizować rozmowy kwalifikacyjne (wideokonferencje) z kandydatami on-line i w przypadku takiego spotkania kandydaci zostaną poinformowani o wyniku drogą e-mailową.

 

Komisja konkursowa dokona oceny kandydatów według kryteriów oceny określonych powyżej.

 

Po rozmowie kwalifikacyjnej i ocenie kandydatów komisja konkursowa sporządzi listę rankingową kandydatów wraz z wynikiem ich oceny, zaczynając od kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z kierownikiem projektu dr Irene Piccini (e-mail: irene.piccini@up.poznan.pl)

ZałącznikRozmiar
PDF icon Ogłoszenie w formie PDF206.3 KB

WYDZIAŁY