Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rekrutacja do programu PoMost – odkryj nowe możliwości na uczelni partnerskiej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rekrutacja do programu PoMost – odkryj nowe możliwości na uczelni partnerskiej

Ruszyła rekrutacja do Programu PoMost. To unikalna możliwość dla studentów poznańskich uczelni, w tym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, aby w semestrze letnim rozwinąć nowe perspektywy naukowe oraz poznać obszary niedostępne na macierzystych uczelniach. To pierwszy taki program w kraju, umożliwiający realizację wybranego przedmiotu na uczelni partnerskiej.  

W Programie PoMost mogą wziąć udział studenci uczelni partnerskich, którzy ukończyli I rok studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich) lub pierwszy semestr studiów drugiego stopnia. 

 

Uczelnie partnerskie: 

Jak to działa? 

Studenci uczestniczący w Programie PoMost mają szansę zrealizować wybrany przedmiot poza macierzystą uczelnią, korzystając z istniejących programów studiów na uczelni partnerskiej. 

 

Uwaga! 

Program obejmuje przedmioty na wszystkich kierunkach, z wyjątkiem wychowania fizycznego i języków obcych. Uczelnie mogą także określić inne przedmioty wyłączone z programu. 

 

Terminy i zgłoszenia: 

Podanie należy złożyć w Dziale Studiów i Spraw Studenckich wraz z sylabusem przedmiotu wybranego do realizacji na Uczelni przyjmującej. Ważne! Wniosek musi zostać złożony co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem semestru na Uczelni przyjmującej. 

 

Rozwiń horyzonty swojej edukacji! Dołącz do Programu PoMost i odkryj nowe możliwości!  

 

Więcej o programie oraz niezbędne formularze dostępne na stronie: https://puls.edu.pl/upp/kandydat/wymiana-studencka  

Program PoMost dla studentów UPP https://puls.edu.pl/program-pomost-dla-student-w-upp  

Program PoMost dla studentów spoza UPP https://puls.edu.pl/program-pomost-dla-student-w-spoza-upp  

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY