Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie JM Rektora UPP w sprawie uruchomienia Projektu PREIDUB | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie JM Rektora UPP w sprawie uruchomienia Projektu PREIDUB

Uprzejmie informujemy, iż Jego Magnificencja Rektor prof. dr. hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz podpisał Zarządzenie nr 17/2024 z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie uruchomienia Projektu PREIDUB w ramach Strategii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2024-2026 w zakresie doskonalenia badań naukowych i prac rozwojowych w priorytetowych obszarach badawczych oraz analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni na potrzeby przygotowania do udziału w następnym konkursie w ramach programu IDUB

Pracowników zainteresowanych korzystaniem z aktywności w ramach poszczególnych działań w Projekcie dotyczących w szczególności publikowania, aktywności w zakresie mobilności naukowej, realizacji projektów badawczych, czy ochrony własności intelektualnej, zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu i dokumentacją projektową znajdującą się w INTRANECIE UPP pod adresem:

https://intranet.up.poznan.pl/pracownik/projekty-badawcze/projekt-preidub

INTRANET UPP -> PROJEKTY -> PROJEKT PREIDUB

 

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu z Biurem projektu znajdującym się w Centrum Innowacji i Transferu Technologii (Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52, 60-627 Poznań), pod adresem mail: karolina.bloch@up.poznan.pl oraz nr tel. 61 846 62 70.

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UPP

 

WYDZIAŁY