Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekt badawczy: Maestro 12 i Sonata BIS 10 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekt badawczy: Maestro 12 i Sonata BIS 10

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło w dniu 15 czerwca 2020 r. konkursy na projekty badawcze:

MAESTRO 12          

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro12

 

SONATA BIS 10      

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10

 

Wnioski do konkursu należy składać w Dziale Nauki w terminie do dnia 09 września 2020 r.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków i kierowanie pytań na adres: paulina.jankowska@up.poznan.pl  oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

 

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki

za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej następujących dokumentów (w formie papierowej):

 

  • 1egzemplarza wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą (wniosek ostateczny, zablokowany, cały i kompletny),
  • potwierdzenie e-mailowe od Kierownika Działu Aparatury Naukowo- Badawczej o zaplanowanej aparaturze lub jej braku (wiadomość z taką informacją należy wydrukować i dołączyć do wniosku).

Wszelkie ewentualne pytania w tej sprawie proszę kierować na adres: anna.meller@up.poznan.pl;

  • potwierdzenie e-mailowe Kierownika katedry lub Dyrektora Instytutu lub Dziekana akceptujące wniosek do złożenia (również wydruk e-maila);
  • 1 egzemplarza potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą (załącznik bez podpisów);
  • 1 egzemplarza potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu z podpisem kierownika projektu;

 

Informuję, że dwa ostanie załączniki, pojawiają się dopiero w momencie zablokowania wniosku w zakładce „wysyłka elektroniczna” i tam są do pobrania.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/procedura_skladania_wniosku_do_ncn.pdf

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki do dnia 15 września 2020 r. do godziny 16:00

 

 

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest  tutaj  (Pracownik – Repozytorium dokumentów –  Dział Nauki – Projekty badawcze – Formularz danych jednostki od kwietnia 2019) oraz https://puls.edu.pl/repozytorium/projekty-badawcze (Plan zarządzania danymi i polityka otwartego dostępu)

 

WYDZIAŁY